Цени и условия

Системата Енфорсър и нейните допълнителни модули се отдават за ползване на ЧСИ след подписване на договор – лицензионно споразумение. Цените за ползване на системата са месечни, освен ако изрично не е посочено друго в описанието на съответният модул или услуга.

Всеки клиент на системата Енфорсър избира ОСНОВНА или КОРПОРАТИВНА версия и необходимите по негова преценка допълнителни модули.
Системата позволява преминаване от ОСНОВНА към КОРПОРАТИВНА версия и включване/изключване на допълнителните модули. Тези промени са безплатни.
За да се запознаете с разликите между ОСНОВНА и КОРПОРАТИВНА версия, моля прегледайте: Разлики.
Нашите цени започват от 199лв. на месец без ДДС – при избрана ОСНОВНА версия на системата Енфорсър и без включени допълнителни модули.

Система Енфорсър

Основна версия

Включва:

 1. Правото за използване на системата Енфорсър за 1 ЧСИ, без ограничение в брой потребители, брой дела, и т.н.
 2. Клиентска поддръжка чрез телефон и e-mail в работно време – въпроси за системата, отстраняване на евентуални проблеми.
 3. Безплатно встъпително обучение -разясняване на основните функции и работни процеси на системата. Обучението се извършва на място при клиента в рамките на 1 работен ден.
 4. Достъп до нашите обучителни семинари на минимална цена (покриване на разходи за зала и пътни разноски на нашия екип) – Провеждат се 1-2 пъти годишно за съответния район.
Цена: 199лв./месец без ДДС

Корпоративна версия

Включва:
Всичко, от ОСНОВНА версия, плюс допълнителните функции на системата в съответствие с документа за разлики между версиите.
Цена: 349 лв./месец без ДДС

Допълнителни модули

Модул отдалечен достъп на взискатели

Включва:

Достъп до системата за отдалечен достъп до взискатели. Всеки взискател може да получи достъп до делата си, и да ги разглежда от наша интернет базирана уеб страница.

В тази система взискателя вижда:

 1. Всички входящи изходящи документи по всички свои дела.
 2. Текущия размер на дълга с подробната му разбивка.
 3. Всички постъпили плащания, сметки/фактури, изходящи плащания.
 4. Може да прави базови справки с помощта на широк набор от критерии за търсене върху всички налични данни

В цената се включва и поддръжка по телефон и емайл в работно време на отдалечените потребители, които имат технически проблеми със своя достъп.

За повече информация, моля прегледайте: Отдалечен достъп за взискатели
Забележка: Цената е една, независимо от броя взискатели и броя изпълнителни дела, до които те имат достъп.
Цена: 160 лв./месец без ДДС

Модул „Е – дело“

Включва:

 1. Модул на Енфорсър включва функции за бързо сканиране и прилагане на хартиени документи от изпълнителните дела към дигитално изпълнително дело.
 2. Поддръжка по емайл и телефон – въпроси свързани с ползването на модула и отстраняване на технически проблеми свързани с него.
За повече информация, моля прегледайте: Е-дело 
Цена: 160 лв./месец без ДДС

Модул за мобилен достъп (бета версия)

Включва (* – все още не са налични):

 1. Подмодул за връчване на документи
 2. * Подмодул за извършване на описи
 3. * Подмодул за достъп до основна информация по делата
За повече информация, моля прегледайте: Мобилен достъп (бета)
Цена: 35 лв/месец/потребител без ДДС
Всеки потребител има право на достъп от максимум две устройства

Допълнителни услуги

Изготвяне на шаблон за печат

Включва: Изготвяне по желание на клиента допълнителни шаблони на бланки за печат на документи, извън тези, които са включени в основния пакет при закупуване на системата.
12 лв./бр. без ДДС

Извънредна техническа подръжка

Включва:

Техническа подръжка, обучения, и бизнес консултация извън включената в месечната лицензионна такса  поддръжка.

80 лв. на час(60 мин.) без ДДС
Забележка: При посещение при клиент извън София, минималниият брой часове са 8.