Прекратяване на използването на JAVA за Е-дело

Следващата седмица, поетапно, ще бъде извършено обновление на системата Енфорсър до версия 1.0.20.466. С тази нова версия се прекратява използването на приставката JAVA за печатане на баркод етикети. JAVA приставката се заменя от външната програма „QZ Tray“.

Read more

Прекратяване използването на JAVA

Уважаеми клиенти, От 03.09.2015 до 10.09.2015, поетапно, ще бъде извършено обновление на системата Енфорсър за всички наши клиенти до версия 1.0.20.459, или по-нова. След това обновление, приставката JAVA няма да бъде…

Read more

Подробен протокол за погасяване

Протокола за погасяване (или разпределение) е важен документ, даващ информация на заинтересованите страни за погасените суми и такси по изпълнителното делото. След многократни запитвания от клиенти, решихме да подобрим шаблона за този протокол …

Read more

Закони за изменение и допълнение на ГПК и ЗКИ

Ужаваеми клиенти, В брой 50 от 3ти Юли 2015г. на Държавен вестник са обнародвани промени в ГПК и ЗКИ касаещи съдебното изпълнение. Измененията/допълненията, които касаят вашата работа чрез системата Енфорсър са…

Read more

Публикувано тълкувателно решение на ВКС относно Изпълнително производство

Уважаеми Клиенти, на сайта на ВКС беше публикувано излезналото тълкувателно решение относно Тълкувателно дело Nr.2 / 2013 г. ОСГТК – Изпълнително производство. Тълкувателното решение дава разяснение  по някои въпроси, свързани с…

Read more

Достъп до Е-дело за взискатели

Бърз достъп до електронните документи по изпълнително дело е ценен не само за ЧСИ и неговите служители, но и за взискателя (взискателите) по съответното дело. Такъв достъп дава по-пълна информация за статуса и прогреса на делото и спестява време и ресурси.

Системата Енфорсър поддържа тази функция чрез интеграция на модулите Е-дело и „Отдалечен достъп на взискатели“.

Read more

ВАЖНО: Край на поддръжката на версия 1.0.18 на програмата Енфорсър!

Ужаваеми клиенти, Напомняме Ви, че считано от 1ви Юни 2015г., преустановяваме поддръжката на версия 1.0.18 в следните аспекти: 1. Тази версия няма да получава повече нови функции. 2. Няма да…

Read more

ВАЖНО: Проблем с JAVA, бутона „Редактирай“ и бутоните за печат на баркод етикети

Уважаеми клиенти, във връзка с новите обновления на браузъра Google Chrome, възможно е приставката JAVA да бъде блокирана от браузъра, поради което бутона „Редактирай“ и бутоните за печат на баркод,…

Read more


Важно: Информация за клиентска поддръжка до края на месеца!

Уважаеми клиенти, Поддръжката на програмата Енфорсър,  за посочените по-долу дати, ще се провежда само през електронния портал за клиентска поддръжка на адрес http://support.enforcer.bg 22-ри – 23-ти Декември 2014г. 28-ми –…

Read more