Интеграция с тел.централа Asterisk

„Енфорсър“ позволява интеграция с софтуерна телефонна централа „Asterisk“. Това е модул, който се вгражда и настройва за всеки ЧСИ поотделно, но веднъж стартиран, той позволява:

  • да се отнесе конкретен телефонен разговор към изпълнително дело
  • да се посочи точно с кого (длъжник, взискател и т.н) е проведен разговора
  • да се прослуша директно от „Енфорсър“ запис на проведен разговор

 

Внедряването на телефонната централа Астериск се извършва от външен консултант/технически специалист. Тя може да бъде инсталирана от специалист избран от клиента, или избран от нас. Ориентировъчната цена на специалиста, с който ние работим е 2000-3000лв в зависимост от броя телефони и допълнителните изисквания на клиента.

Интеграцията на Астерикс с Енфорсър се извършва от нашия екип. Тази задача се заплаща като допълнителна техническа работа, в съответствие с цената, посочена в: Лицензионни условия . Типично са необходими 4-8 работни часа.

За повече подробности, моля свържете се с нас.