Отчет към МП и КЧСИ

Системата Енфорсър може да генерира шестмесечния и годишният отчет до МП.

За обновена и пълна информация за методиката на изчисляване на данните за отчета, моля прегледайте: Методика за изчисляване на данни в отчет за МП и КЧСИ