Шаблони за печат

Изготвянето на изходящи справки и други документи по едно изпълнително дело е задача, отнемаща много време и съответно ресурси. Поради сложността на документите и сумите, които трябва да бъдат изписани, често се допускат редица грешки. Впоследствие това може да има неприятно висока за Вас цена.

Системата Енфорсър може да намали значително времето, необходимо на ЧСИ и неговите служители за ръчното изготвяне на необходимите документи. Системата автоматично съставя изходящи документи с включени в тях всички необходими реквизити – данни за страните по делото, изпълнителни титули, предмет на изпълнение, такси и т.н. Има няколко начина да се възползвате от тази функция на системата:

  1. Да ползвате шаблоните, които ние предоставяме заедно със системата.
  2. Сами да съставите шаблони за специфични документи.
  3. Да възложите съставянето на шаблоните за специфични документи на нас.

Ако искате да разширите набора от шаблони на документи, с които работите, без да губите излишно време и усилия, ние с удоволствие ще помогнем да спестите време и ресурси, като поемем тази задача.

Процесът по съставянето на шаблоните протича по следния начин:

  1. Предоставяте ни текстовете на онези документи, за които искате да имате шаблони в Енфорсър. Това най-често са документи, които се налага да съставяте на ръка, но не присъстват в набора от шаблони, които получавате при първоначално инсталиране на системата.
  2. С помощта на отдалечения достъп до вашата система ние съставяме шаблона и го интегрираме.
  3. Вие тествате документа за едно или повече дела и потвърждавате дали той работи, както се очаква.

В случай че се нуждаете от шаблон за повече от един документ, стъпките се повтарят за всеки отделен документ.

С помощта на тази услуга една кантора на ЧСИ може да автоматизира голям процент от често използваните справки до различни държавни институции на цена от 200-500лв. (при 20-50 често срещани справки). В сравнение с цената на човешкия труд, спестеното време и цената на грешките в следствие на човешка намеса, това би било много добра инвестиция. Резултатът от нея несъмнено ще е една по-ефективна организация, с по-мотивирани служители и повече налични ресурси за наистина важните  юридически казуси.

Ако желаете да се възползвате от услугате или имате въпроси и коментари, не се колебайте да се свържете с нас на е-мейл [email protected] или на следните телефони:

+395 895 770286 или +395 894 746459