Цени и лицензионни условия

Преференциални цени за ЧСИ стартиращи от 2015 г
За подробности, моля свържете се с нас на тел. 02/9025002 или на e-mail: support@enforcer.bg

Системата Енфорсър и нейните допълнителни модули се отдават за ползване на ЧСИ след подписване на договор – лицензионно споразумение. Цените за ползване на системата са месечни, освен ако изрично не е посочено друго в описанието на съответният модул или услуга.

Всеки клиент на системата Енфорсър избира ОСНОВНА или КОРПОРАТИВНА версия и необходимите по негова преценка допълнителни модули.
Системата позволява преминаване от ОСНОВНА към КОРПОРАТИВНА версия и включване/изключване на допълнителните модули. Тези промени са безплатни.
За да се запознаете с разликите между ОСНОВНА и КОРПОРАТИВНА версия, моля прегледайте: Разлики.
Нашите цени започват от 199лв. на месец с ДДС – при избрана ОСНОВНА версия на системата Енфорсър и без включени допълнителни модули.

Система Енфорсър

Основна версия

Включва:

  1. Правото за използване на системата Енфорсър за 1 ЧСИ, без ограничение в брой потребители, брой дела, и т.н.
  2. Клиентска поддръжка чрез телефон и e-mail в работно време – въпроси за системата, отстраняване на евентуални проблеми.
  3. Безплатно встъпително обучение -разясняване на основните функции и работни процеси на системата. Обучението се извършва на място при клиента в рамките на 1 работен ден.
  4. Достъп до нашите обучителни семинари на минимална цена (покриване на разходи за зала и пътни разноски на нашия екип) – Провеждат се 1-2 пъти годишно за съответния район.
Цена: 199лв./месец с ДДС

Корпоративна версия

Включва:
Всичко, от ОСНОВНА версия, плюс допълнителните функции на системата в съответствие с документа за разлики между версиите.

 

Цена: 269лв./месец с ДДС

Допълнителни модули

Отдалечен достъп на взискатели

Включва:

Достъп до системата за отдалечен достъп до взискатели. Всеки взискател може да получи достъп до делата си, и да ги разглежда от наша интернет базирана уеб страница.

В тази система взискателя вижда:

  1. Всички входящи изходящи документи по всички свои дела.
  2. Текущия размер на дълга с подробната му разбивка.
  3. Всички постъпили плащания, сметки/фактури, изходящи плащания.
  4. Може да прави базови справки с помощта на широк набор от критерии за търсене върху всички налични данни

В цената се включва и поддръжка по телефон и емайл в работно време на отдалечените потребители, които имат технически проблеми със своя достъп.

За повече информация, моля прегледайте: Отдалечен достъп за взискатели
Забележка: Цената е една, независимо от броя взискатели и броя изпълнителни дела, до които те имат достъп.
Цена: 144лв./месец с ДДС

Модул „Е – дело“

Включва:

  1. Модул на Енфорсър включва функции за бързо сканиране и прилагане на хартиени документи от изпълнителните дела към дигитално изпълнително дело.
  2. Поддръжка по емайл и телефон – въпроси свързани с ползването на модула и отстраняване на технически проблеми свързани с него.
За повече информация, моля прегледайте: Е-дело 
Цена: 144лв./месец с ДДС

Мост между отдалечен достъп на взискателите и система Енфорсър

Включва:
Възможност за преглед всички електронните документи намиращи се в Системата Енфорсър за съответните дела на отдалечените потребители. За клиентите, които не ползват модула е-дело, това са всички изходящи документи и  сметки/фактури. За клиентите, които ползват модула за е-дело, това включва всички гореописани документи, както и всички сканирани такива. (Под преглед на документ се има предвид текста на самия документ, или сканираният PDF)
Инсталационна такса: 30лв
При промяна на локалната мрежа в кантората на ЧСИ, която изисква преконфигуриране на услугата, се дължи отново същата инсталационна такса. (Такава промяна е рядко събитие. Това е примерно смяна на интернет доставчик, смяна на топологията на локалната мрежа, смяна на адресното пространство на IP мрежата)
 

Допълнителни услуги

Изготвяне на шаблон за печат

Включва: Изготвяне по желание на клиента допълнителни шаблони на бланки за печат на документи, извън тези, които са включени в основния пакет при закупуване на системата.
12 лв./бр. с ДДС

Извънредна техническа подръжка

Включва:

Техническа подръжка, обучения, и бизнес консултация извън включената в месечната лицензионна такса  поддръжка.

36 лв. на час(60 мин.) с ДДС
Забележка: При посещение при клиент извън София, минималниият брой часове са 4.