Облачна инсталация

Увод

Нашият  традиционен модел за внедряване на системата Енфорсър изисква закупуването и поддържането на посветен хардуерен сървър в кантората на ЧСИ. На този сървър се инсталира нашата система и потребителите от кантората достъпват системата от този сървър.

С напредване на технологиите и промяната на нагласата на потребителите обаче, все по актуални стават така наречените „облачни услуги“ и „компютърни облаци“.

За да отговорим на новостите във софтуерния свят и да позволим на нашите клиенти максимална гъвкавост, от ноември 2015г. ние предлагаме такъв тип инсталация за Енфорсър  – „Облачна инсталация“.

Описание на услугата

При „Облачната инсталация“ вместо на физически сървър, в кантората на ЧСИ, системата Енфорсър се инсталира на „Виртуален частен сървър“ (VPS), част от нашия „частен облак“ (private cloud), физически намиращ се в „Изчислителен център“ (datacenter).

Виртуалният частен сървър (VPS)  е софтуерен виртуален посветен компютър. Всички хардуерни компоненти, които нормално изграждат един компютър са изградени изцяло софтуерно. За програмните приложения инсталирани на него, той изглежда да е реален физически такъв. На един реален физически сървър се стартират множество виртуални частни сървъри.

Частният облак (private cloud) е система от множество физически сървъри и прилежащият им хардуер, работещи в синхрон. Този облак е изграден така, че да е:

 1. Максимално устойчив на хардуерни и софруерни сривове
 2. Да позволява оптимално и гъвкаво разпределение на изчислителни ресурси към нуждаещият се софтуер
 3. Да може да бъде разширяван с допълнителни изчислителни ресурси
 4. На него да могат да бъдат стартирани множество виртуални частни сървъри

Изчислителният център е сграда, посветена за помещаването на компютърни сървъри и прилежащият им хардуер. В тази сграда отделни компании могат да поместят своите сървъри и да получат:

 1. Отлична интернет свързаност – центъра е директно свързан чрез множество независими оптични връзки към гръбнака на Интернет
 2. Отлична физическа сигурност – видеонаблюдение, въоръжена охрана, контрол на достъпа
 3. Тройно подсигурено електроснабдяване:  електричество от преносна мрежа; батерии (UPS); дизелови генератори
 4. Специална вентилация подсигуряваща минимално количество прах и други частици във въздуха
 5. Отлична противопожарна защита

Казано по-просто: „Изчислителния център осигурява оптимална среда за виреенето на сървъри и софтуер в интернет“

 

Предимства

Облачната инсталация на системата Енфорсър е предвидена за две основни групи наши клиенти:

 1. Текущи клиенти, за които предстои закупуването на нов хардуерен сървър.
 2. Нови ЧСИ, които предпочитат гъвкавост и удобство, и искат да избегнат големите разходи свързани със закупуването на качествен хардуерен сървър.

Предимствата на „облачната инсталация“ са множество спрямо посветен сървър. Накратко изброени, те са следните:

 1. Много висока физическа сигурност за вашите данни
  Данните се намират в изчислителен център, в който са налице системи за наблюдение,  въоръжена охрана и висока степен на контрол на физическия достъп
 2. Токови удари, бури и други потенциални физически опасности престават да бъдат проблем
  Изчислителният център отговаря на строителни и противопожарни стандарти от най-висока международна степен.
  Изчислителният център има тройно подсигурено електрозахранване: електричество от преносна мрежа; батерии (UPS); дизелови генератори.
 3. Нашия екип поема грижата вашата система да има достатъчно изчислителни ресурси за комфортна и непрекъсната работа (процесор, рам памет, хард диск)
  Нашия частен облак е изграден от мощни многоядрени процесори, стотици гигабайти RAM памет и десетки терабайти място за запис на данни, които можем да заделим за вашата система.
 4. Много малък риск от спиране на работа на вашата система.
  Нашия частен облак е изграден така, че да продължи работа дори и при срив на хардуерен компонент (захранване, контролери, рам памет, хард диск, и т.н.)
 5. Избягване на голяма инвестиция за сървър и неговото периодично обновяване.
 6. Избягване на разходите за ток за посветения сървър.
  Това важи с особена сила за посветен сървър втора употреба, поради лошата енергийна ефективност на хардуерни компоненти от стари поколения
 7. Централизиран мониторинг – клиентите, които са в нашия частен облак получават безплатно следене на бързодействието на системата им.
 8. Цена на услугата в зависимост от брой дела, брой потребители, брой сканирани документи
  Не е необходимо да разбирате изискванията към хардуерните компоненти на компютъра и да ги подсигурявате.
 9. Нашите сървъри и вашата облачна инсталация се намират в един и същ изчислителен център и на метри от сървърите на големи международни компании като Facebook, VM Ware и т.н

Недостатъци

Необходим е качествен интернет в кантората на ЧСИ. За щастие, в България има отлична интернет свързаност, дори и в по-малките населени места.

Цена

Цената на „облачната инсталация“ се обуславя от количеството ресурси, които използвате. Ако имате повече дела и повече документи, цената ще е по-висока. Ако имате по-малко делa и сканирани документи, цената ще е по-ниска.

Цената е месечна и се добавя към лицензионната такса за използване на системата Енфорсър и нейните модули. Ако ползвате Енфорсър + модул Е-дело, то цените посочени по-долу, ще се добавят към лицензионните такси всеки месец.

Цена на облачна инсталация на системата Енфорсър

Цената за облачната инсталация на системата Енфорсър се определя от броя активни изпълнителни дела.

/Активни дела – дела със статус: висящо, възобновено, спряно/

/Неактивни дела – дела със статус: свършено, изпратено, прекратено/

 

Описание Брой дела Цена без ДДС / месец
Ниво 1 < 2000 45 лв.
Ниво 2 < 5000 60 лв.
Ниво 3 < 15000 80 лв.
Ниво 4 < 25000 99 лв.

Цената на услугата за кантори с повече от 25000 (двадесет и пет хиляди) активни дела е по договаряне.

Енфорсър ООД си запазва правото да откаже право за ползване на услугата на потребители, злоупотребяващи със изчислителните ресурси – злонамерено или неумишлено.

Цена модул Е-дело

Отделната цена за модула Е-дело се обуславя от големия размер на сканираните документи. Цената се определя от дисковото пространство, което се заема от сканираните документи.

Описание Място Цена без ДДС / месец
Ниво 1 < 20ГБ 10 лв.
Ниво 2 < 50ГБ 20 лв.
Ниво 3 < 100ГБ 40 лв.
Ниво 4 < 200ГБ 60 лв.
Ниво 5 < 500ГБ 80 лв.

Цената на услугата за кантори с повече от 500ГБ сканирани документи е по договаряне.

Енфорсър ООД си запазва правото да откаже право за ползване на услугата на потребители, злоупотребяващи със изчислителните ресурси – злонамерено или неумишлено.

Забележки

Прехвърлянето на система Енфорсър от посветен физически сървър към облачна инсталация е безплатно.
Прехвърлянето на система Енфорсър от облачна инсталация към посветен физически сървър се таксува като допълнителна техническа задача в съответствие с нашите цени.