Облачна инсталация

Увод

Нашият  традиционен модел за внедряване на системата Енфорсър изисква закупуването и поддържането на посветен хардуерен сървър в кантората на ЧСИ. На този сървър се инсталира нашата система и потребителите от кантората достъпват системата от този сървър.

С напредване на технологиите и промяната на нагласата на потребителите обаче, все по актуални стават така наречените „облачни услуги“ и „компютърни облаци“.

За да отговорим на новостите във софтуерния свят и да позволим на нашите клиенти максимална гъвкавост, от ноември 2015г. ние предлагаме такъв тип инсталация за Енфорсър  – „Облачна инсталация“.

Описание на услугата

При „Облачната инсталация“ вместо на физически сървър, в кантората на ЧСИ, системата Енфорсър се инсталира на „Виртуален частен сървър“ (VPS), част от нашия „частен облак“ (private cloud), физически намиращ се в „Изчислителен център“ (datacenter).

Виртуалният частен сървър (VPS)  е софтуерен виртуален посветен компютър. Всички хардуерни компоненти, които нормално изграждат един компютър са изградени изцяло софтуерно. За програмните приложения инсталирани на него, той изглежда да е реален физически такъв. На един реален физически сървър се стартират множество виртуални частни сървъри.

Частният облак (private cloud) е система от множество физически сървъри и прилежащият им хардуер, работещи в синхрон. Този облак е изграден така, че да е:

 1. Максимално устойчив на хардуерни и софруерни сривове
 2. Да позволява оптимално и гъвкаво разпределение на изчислителни ресурси към нуждаещият се софтуер
 3. Да може да бъде разширяван с допълнителни изчислителни ресурси
 4. На него да могат да бъдат стартирани множество виртуални частни сървъри

Изчислителният център е сграда, посветена за помещаването на компютърни сървъри и прилежащият им хардуер. В тази сграда отделни компании могат да поместят своите сървъри и да получат:

 1. Отлична интернет свързаност – центъра е директно свързан чрез множество независими оптични връзки към гръбнака на Интернет
 2. Отлична физическа сигурност – видеонаблюдение, въоръжена охрана, контрол на достъпа
 3. Тройно подсигурено електроснабдяване:  електричество от преносна мрежа; батерии (UPS); дизелови генератори
 4. Специална вентилация подсигуряваща минимално количество прах и други частици във въздуха
 5. Отлична противопожарна защита

Казано по-просто: „Изчислителния център осигурява оптимална среда за виреенето на сървъри и софтуер в интернет“

Предимства

Облачната инсталация на системата Енфорсър е предвидена за две основни групи наши клиенти:

 1. Текущи клиенти, за които предстои закупуването на нов хардуерен сървър.
 2. Нови ЧСИ, които предпочитат гъвкавост и удобство, и искат да избегнат големите разходи свързани със закупуването на качествен хардуерен сървър.

Предимствата на „облачната инсталация“ са множество спрямо посветен сървър. Накратко изброени, те са следните:

 1. Много висока физическа сигурност за вашите данни
  Данните се намират в изчислителен център, в който са налице системи за наблюдение,  въоръжена охрана и висока степен на контрол на физическия достъп
 2. Токови удари, бури и други потенциални физически опасности престават да бъдат проблем
  Изчислителният център отговаря на строителни и противопожарни стандарти от най-висока международна степен.
  Изчислителният център има тройно подсигурено електрозахранване: електричество от преносна мрежа; батерии (UPS); дизелови генератори.
 3. Нашия екип поема грижата вашата система да има достатъчно изчислителни ресурси за комфортна и непрекъсната работа (процесор, рам памет, хард диск)
  Нашия частен облак е изграден от мощни многоядрени процесори, стотици гигабайти RAM памет и десетки терабайти място за запис на данни, които можем да заделим за вашата система.
 4. Много малък риск от спиране на работа на вашата система.
  Нашия частен облак е изграден така, че да продължи работа дори и при срив на хардуерен компонент (захранване, контролери, рам памет, хард диск, и т.н.)
 5. Избягване на голяма инвестиция за сървър и неговото периодично обновяване.
 6. Избягване на разходите за ток за посветения сървър.
  Това важи с особена сила за посветен сървър втора употреба, поради лошата енергийна ефективност на хардуерни компоненти от стари поколения
 7. Централизиран мониторинг – клиентите, които са в нашия частен облак получават безплатно следене на бързодействието на системата им.
 8. Цена на услугата в зависимост от брой дела, брой потребители, брой сканирани документи
  Не е необходимо да разбирате изискванията към хардуерните компоненти на компютъра и да ги подсигурявате.
 9. Нашите сървъри и вашата облачна инсталация се намират в един и същ изчислителен център и на метри от сървърите на големи международни компании като Facebook, VM Ware и т.н

Недостатъци

Необходим е качествен интернет в кантората на ЧСИ. За щастие, в България има отлична интернет свързаност, дори и в по-малките населени места.

Цена

Цената на „облачната инсталация“ се обуславя от количеството ресурси, които използвате. Ако имате повече дела и повече документи, цената ще е по-висока. Ако имате по-малко делa и сканирани документи, цената ще е по-ниска.

Цената е месечна и се добавя към лицензионната такса за използване на системата Енфорсър и нейните модули. Ако ползвате Енфорсър + модул Е-дело, то цените посочени по-долу, ще се добавят към лицензионните такси всеки месец.

Цена на облачна инсталация на системата Енфорсър

Цената за облачната инсталация на системата Енфорсър се определя от броя активни изпълнителни дела.

/Активни дела – дела със статус: висящо, възобновено, спряно/

/Неактивни дела – дела със статус: свършено, изпратено, прекратено/

Ниво

Общ брой активни изпълнителни дела Цена на месец

без ДДС

Ниво 1

< 2000

81 лв.

Ниво 2

< 5000 108 лв.

Ниво 3

< 15000

144 лв.

Ниво 4

< 25000

180 лв.

Ниво 5

< 30000

216 лв.

Ниво 6

< 35000

252 лв.

Ниво 7 < 45000

288 лв.

Ниво 8 > 45000

358 лв.

Цената на услугата за кантори с повече от 45000 (четиридесет и пет хиляди) активни дела е по договаряне.

Енфорсър ООД си запазва правото да откаже право за ползване на услугата на потребители, злоупотребяващи със изчислителните ресурси – злонамерено или неумишлено.

Цена модул Е-дело

Отделната цена за модула Е-дело се обуславя от големия размер на сканираните документи. Цената се определя от дисковото пространство, което се заема от сканираните документи.

Ниво

Общ брой сканирани документи

Цена на месец

без ДДС

Ниво 1

< 20 ГБ 18 лв.

Ниво 2

< 50 ГБ

36 лв.

Ниво 3

< 100 ГБ

72 лв.

Ниво 4

< 200 ГБ

108 лв.

Ниво 5

< 500 ГБ

144 лв.

Ниво 6

< 900 ГБ

180 лв.

Ниво 7

< 1,2 ТБ

216 лв.

Ниво 8

< 1,5 ТБ

252 лв.

Енфорсър ООД си запазва правото да откаже право за ползване на услугата на потребители, злоупотребяващи със изчислителните ресурси – злонамерено или неумишлено.Цената на услугата за кантори с повече от 1500 ГБ сканирани документи е по договаряне.

Забележки

Прехвърлянето на система Енфорсър от посветен физически сървър към облачна инсталация е безплатно.
Прехвърлянето на система Енфорсър от облачна инсталация към посветен физически сървър се таксува като допълнителна техническа задача в съответствие с нашите цени.