Мобилен Достъп (бета)

Увод

Мобилното приложение на Енфорсър има за цел  да даде достъп до определени действия свързани с работата на кантората на ЧСИ от мобилен (смарт) телефон.
Мобилното приложение вкл. следните функции (* – функциите не са налични към настоящ момент):

 1. Модул за призовкари/връчители. Позволява следене работата свързана с връчването на документи в реално време от кантората на ЧСИ. Призовкар/връчител ползва мобилното приложение по време на целия процес на връчване на един или повече документи.
 2. * Модул за извършване и следене в реално време на описи.
 3. * Информативен модул, позволяващ достъп до основни данни от програмата „Енфорсър“ като страни по дела, общ дълг и т.н* Посочените функции са в етап на разработка и все още не са достъпни. Същите подлежат на промянат. Поради това, към настоящ момент мобилното приложение е полезно основни за сленете работата на призовкари/връчител

Модул за връчване

С помощта на модула за връчване призовкарите на ЧСИ  подават в реално време информация за своята работа към централния сървър на системата. Приложението е проектирано да бъде максимално лесно и бързо за употреба. Принципа на работа е следния:

 1. В системата Енфорсър се маркират всички документи, който към са взети от даден  призовкар/връчител.
 2. Призовкаря може да преглежда и връчва всеки един от документите, които са в него.
 3. При конкретно връчване задължение на призовкаря е да отрази връчването в мобилното приложение. Това се прави докато призовкаря е на адреса.
 4. Информацията (GPS, снимки, информативни полета) се подава към системата Енфорсър
 5. Тази информация става неразривна част от базата данни на Енфорсър и може да се използва за различни справки.

Подаванa информация към Енфорсър

 1. GPS локация и дата/час
 2. Снимки на сграда/вход/апартамент/други
 3. Разписка
 4. Начин на връчване и други информативни полета

Предимства

 1. Висока точност на отчетноста на призовкарите – GPS локация, дата/час, снимки и данни от всеки опит за връчване.
 2. Всеки опит за връчване се записва и може да бъде прегледан впоследствие от системата.
 3. Могат да бъдат прилагани филтри и да се правят различни справки с опитите за връчване от системата.
 4. Връчванията са видими в централната система веднага след самото връчване, а не в края на работния ден.

Към настоящ момент, мобилното приложение работи на телефони с операционна система Android. Таблети не се поддържат.

Изисквания към мобилен телефон

 • Да е произведен след 2017г. и да има минимум 80 хиляди точки от бенчмарка на Antutu. Препоръчване телефони със 100-120 хиляди точки в Antutu. Подобни телефони могат да се намерят за стойност около 400лв. Няма изискване към конкретна марка и/или модел.
 • Да разполага с минимум 5.0 инчов екран. Препоръчваме 5.5 инча и по-голям екран.
 • Да притежава добра камера като важните параметри са скорост на фокусиране и бързина на апертура. Разделителната способност не е от голямо значение (няколко мегапиксела са напълно достатъчни)
 • Да има или да може да се инсталира Google Play Store за сваляне на приложениея (има телефони като Huawei, които често нямат предварително инсталирано това приложение)

Изисквания към интернет връзката

 • около 10 гигабайта интернет трафик на висока скорост през мобилната мрежа
За подробности свързани с инсталиране и употреба на мобилния достъп, моля прегледайте ТУК

Цена

Тъй като мобилното приложение изисква телефон с операционна система Andoird, клиентът следва да си закупи такива.

Лицензионна цена: 36лв. с ДДС на месец за потребител. 

Всеки потребител, който има разрешен мобилен достъп има право на едновременен достъп от две мобилни устройства. Не е позволено използването на един акаунт от двама призовкаря.

ЧСИ предварително заявява бройка потребители, които да имат достъп. При промяна на броя потребители, следва да бъде заявена нова бройка.