Достъп до Е-дело за взискатели

Е-дело

Както е известно, модула Е-дело на системата Енфорсър осигурява бърз достъп до електронен вариант на всички документи по изпълнително дело. Тези документи могат да бъдат:

  • Сканирани входящи документи
  • Генерирани от системата изходящи документи
  • Генерирани от системата сметки/фактури
  • Генерирани от системата протоколи/уведомления и др.

След внедряването на модула Е-дело, всички тези документи са достъпни с натискането на един бутон от екрана на съответния регистър. Това ускорява значително работата и дава множество предимства на ЧСИ и неговите служители. За повече информация за модула Е-дело, моля прегледайте: Е-дело

Достъп до Е-дело за взискатели

Модула Е-дело може да бъде интегриран с модула „Отдалечен достъп на взискатели„. Тази интеграция позволява на взискателите на ЧСИ да имат достъп до електронния архив на документите по съответните техни дела. Отварянето на електронен документ става отново с натискането на един бутон от съответния екран в отдалечения достъп на взискателите.

Фиг.1 - Достъп до е-документ за взискател

Фиг.1 – Достъп до е-документ за взискател

 

Ползи

Използването на тази функция може да спести ценни ресурси (време/пари/енергия) както на взискателя, така и на ЧСИ и неговите служители:

  • Взискателя получава бърз и навременен достъп до съдържанието на документите по своите дела. Нуждата от посещения в кантората на ЧСИ почти се елиминира. Това е особено ценно за взискатели работещи с ЧСИ от друго населено място.
  • ЧСИ предоставя по-качествена услуга на своите взискатели без допълнително разходи. Елиминира се част от комуникацията с взискатели за извършени действия (тъй като вместо да звъни в кантората на ЧСИ, взискателя може сам да прегледа документите).