Отдалечен достъп за взискатели

Цел

Услугата „Отдалечен достъп за взискатели“ представлява модул към програмата „Енфорсър“, който позволява на ЧСИ да предостави на своите взискатели бърз и лесен достъп до делата им. По този начин се елиминира необходимостта ЧСИ да изготвя отчети на електронни таблици и др. носители за взискателя, както и нуждата от вадене и прибиране на папки в кантората на ЧСИ.

Описание

Услугата е така изградена, че взискателите не достъпват директно компютъра-сървър в кантората на ЧСИ, а компютър-сървър поддръжкан от екипа на „Енфорсър“ ООД, на който програмата „Енфорсър“ автоматично качва частично копие на данните на ЧСИ, САМО за делата, до които той е предоставил достъп на своите взискатели. Данните биват изтрити при отнемане на достъп на взискателите. Целта на този начин на работа е да се предотврати директен достъп до данните на ЧСИ.

Отдалечения достъп за взискателите се достъпва чрез уеб браузър – Mozilla Firefox, Google Chrome (Internet explorer v.11)

След вписване в системата взискателите имат достъп до следните данни само по своите изпълнителни дела:

  • входирани документи
  • изходирани документи
  • данни за насрочени описи и др. изпълнителни действия
  • постъпили суми
  • изготвени разпределения/погасявания на дълга
  • издадени сметки по чл.79 и фактури
  • извършени плащания от ЧСИ
  • установено имущество на длъжниците
  • налагане на запор/възбрани в/у имущество на длъжници

Освен това, взискателите разполагат с възможност за комуникация с ЧСИ и неговите служители директно от модула за отдалечен достъп без да се налага писането на допълнителни електронни съобщения или телефонни разговори.

Цена

Цената на услугата, и какво се включва в нея като компоненти можете да видите от страницата Цени .

Допълнителна информация

За допълнително информация или заявка за активиране на услугата можете да се свържете с нас по обичайния начин.