Система Енфорсър

Цел на системата

Целта на системата Енфорсър е да систематизира и автоматизира работните процеси в кантората на ЧСИ. Нашият екип работи по този продукт от 2008 година. Резултата е най-голямата по обхват и функции специализирана съдебно-деловодна система за ЧСИ.

Възможно най-краткото описание на направленията, по които системата Енфорсър улеснява и ускорява работата са:

 1. Автоматизиране на изходирането на документи и протоколи
 2. Организиране на е-документите по изпълнителните дела
 3. Автоматизиране на финансовите изчисления и банковите преводи
 4. Улесняване и ускоряване на издаването на сметки и фактури
 5. Централизиране,организиране и улесняване на намирането на информация
 6. Организиране на работните процеси

Начало

Описание на системата

Горните твърдения са абстрактни, и също така те са верни поне в известна степен за всеки софтуер за ЧСИ. По-долу следва по-подробно описание на тези абстрактни твърдения. Във всички случаи обаче, да се опише голяма система като Енфорсър е трудно, защото:

 1. Системата е голяма, и има много екрани, функции и опции.
 2. Цялото е повече от сбора на своите части. Не са важни само наличните функции, а и как те си взаимодействат. Тези взаимовръзки е трудно да се опишат просто и разбираемo.
 3. Важно е функциите да са реализирано качествено и със системата да се работи лесно. Дали това е постигнато или не е трудно да се предаде чрез текстово описание.
 4. Всеки ЧСИ има различен подход към работата си, и съответно различно предпочитание за изложение на информацията за нашите услуги.
Нашия практически опит показвa, че най-добрия начин за първоначално запознаване с нашите продукти и услуги е работна среща.

На тази среща ние правим кратко въведение в нашите продукти и отговаряме на важните за Вас въпроси. След срещата ще ви бъде по-лесно да се ориентирате в страниците на сайта, демо версията на системата и нейната документация.

Впоследствие можете да вземете информирано решение дали искате да ползвате нашите услуги.

Работната среща е изцяло безплатна за Вас и не влече никакви задължения. Срещата се провежда в изцяло удобни за Вас дата/място/час независимо, къде се намирате на територията на страната.

Друг начин да се запознаете със системата е да използвате нашия сайт, демо версията и онлайн документацията. В този случай, ще са Ви необходими един-два работни дни за да добиете добра представа за възможностите на системата.

Начало

Функции

За по-подробно представяне на функциите на системата, включително и екрани, моля прегледайте: Функции

Следва кратък списък с най-важните акценти от възможностите на системата:

 1. Отличен изглед (интерфейс), позволяващ бърза и удобна работа. Възможност за работа по много дела едновременно. Йерархична структура на изгледа.
 2. Най-добрият модул за автоматично съставяне на изходящи документи и протоколи. Пълен контрол над външния вид на шаблоните за печат. Над 140 готови шаблона плюс възможност за неограничен брой допълнителни шаблони. Генериране на обратни разписки за документи изпращани по поща.
 3. Внедрена в системата папка за всички документи по всички дела. Отваряне на word документа за изх. номер с един бутон от изходящ регистър. История на промените по всички изходящи документи. Край на споделените папки в кантората!
 4. Пълно управление и отчетност на постъпили и изходящи плащания в кеш и по сметка – предплащане на такси; погасяване на дълг, плащания към взискатели, публични продани и т.н. ПКО, РКО, касова книга. Генериране на платежно нареждане. Аналитично водене на специална сметка. Подсказки и проверки при финансови операции, намаляващи риска от човешка грешка.
 5. Автоматизация на финансови изчисления – лихви, т.26, сметка за размера на дълга, погасявания, суми за изплащане на взискател и т.н.
 6. Вграден модул за сметки/фактури и ДДС. Бързо издаване на сметки/фактури при образуване на дело и след погасяване/разпределение, справки. Справка-декларация и подаване на файл към НАП.
 7. Модул за имущество, описи и публични продани.
 8. Възможност за детайлно търсене на данни от всеки екран в системата. Над двеста критерия за търсене, които могат да бъдат комбинирани с цел изготвяне на справки и отчети.
 9. Работен календар и списък със задачи. Следене на срокове.
 10. Пълна история на всички промени извършени от потребителите на системата.
 11. Интеграция на електронно банкиране с повече от десет банки. Нареждане на всички плащания към взискатели за деня с една операция. Импорт и автоматично засичане на длъжник/дело от банково извлечение. (*)
 12. Модул за отдалечен достъп на взискателите до техните дела (**). За повече информация: [fancy_link color=“black“ link=“http://enforcer.bg/enforcer/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/“]Отдалечен достъп за взискатели[/fancy_link]
 13. Модул за електронно дело – почти пълно съответствие между папката на делото и електронния му вариант. Голяма степен на автоматизация на процеса на сканиране. Минимална допълнителна работа за служителите в кантората за поддържане на електронния архив на делото. Възможност за преглед на сканираните документи от взискателя през интернет. За повече информация: [fancy_link color=“black“ link=“http://enforcer.bg/enforcer/ecase/“]Е-дело[/fancy_link](**)
 14. Мобилно приложение за отдалечен достъп до данните в Енфорсър (Android) (Бета версия). За повече информация

(*) Част от корпоративна версия

(**) Отделен модул, заплаща се отделно

За по-подробно представяне на функциите на системата, включително и екрани, моля прегледайте: Функции

Начало

Нашите клиенти

Към 2015г., повече от седемдесет съдебни изпълнители се довериха на нашия софтуер и работят с нас. Нашият продукт е най-използвания софтуер за ЧСИ. Немалко от нашите клиенти се отказаха от JES, ИССИ, Executor и други системи, виждайки в нас по-добрата алтернатива (макар и на по-висока цена).

Начало

Цена

Системата Енфорсър се предлага в два основни варианта (версии) и два допълнителни опционални модула:

За повече информация за версиите, условията за ползване и цените, моля прегледайте: Лицензионни условия

Начало

Искам да разгледам вашия продукт самостоятелно

Ако въпреки всичко, искате да се запознаете с нашия продукт самостоятелно, можем да ви предоставим данни за достъп до онлайн демото на системата. Моля свържете се с нас за повече информация.