Промени в система Енфорсър

Следва списък със версии на системата Енфорсър и значимите промени във всяка от тях.

1.0.22.149 – 2.25.2018

 • Функция: Вторична автентикация
 • Функция: Опит за връчване
 • Функция: Взети документи
 • Поправка: Подобрена сигурността за достъп до изходирани документи и сканирани документи

1.0.22.138 – 7.11.2018

 •   Поправка: Поправка при погасяване. Избраните плащания за погасявания в определени случаи не взимат подават към сървъра вярно полето „разпределена сума“
 •   Поправка: Поправка при погасяване. Полето „разпределена сума“  за всяко плащане се изчислява на сървъра, и не се приема директно от клиента.

 

1.0.22.126 – 22.11.2018

 • Функция: Сменени икони в системата
 • Функция: Вземане/Връщане на документи
 • Функция: Опити за връчване
 • Функция: Добавено поле приоритет изпращане към изходящ документ
 • Функция: Добавено поле краен срок връчване към изходящ документ
 • Функция: Добавен вид изпълнителен титул „Постановление за възлагане“
 • Функция: Добавен вид изпълнителен титул „Друг“, дава възможност за ръчно въвеждане на данни за изпълнителен титул
 • Фунцкия: Добавена опция за вторична автентикация при клиенти ползващи облак вместо VPN
 • Подобрение: Добавен протокол davs към системата, който се използва при отваряне на документ при https връзка. Добавени URL handlers под windows и линукс

1.0.22.115 – 02.07.2018

 • Функция: Добавена опция за слагане на „изпратен чрез“ във формата за бързо вземане на документи
 • Функция: Подобрена формата за бързо връчване на документи. Добавено поле „баркод“ за по-бързо набиране на документите.
 • Поправка: Поправка в търсенето по баркод на изходящ документ в глобалното търсене. (не работеше)
 • Функция: Добавени променливи: „бележки за лице“ към изходящи документи
 • Функция: Добавени променлива: „Бележки връчване“ към изходящи документи

1.0.22.113 – 17.06.2018

 • Премахната функция: Премахната т.26 от списъка с такси в глобален изглед „Финанси“, „Такси“. Премахната поради проблем с бързодействието при много записи
 • Поправка: Поправка за „Изходящи плащания само от специални сметки“, флага не се отчиташе правилно.

1.0.22.109 – 21.05.2018

 • Функция: Добавено поле „Регистър продажби“ към шаблон за такси. По подразбиране е „ДА“. Ако е „НЕ“, и се издава сметка за шаблона за такси, то тази сметка ще има поле „Дневник продажби“ – „НЕ“

1.0.22.108 – 21.05.2018

 • Функция: Добавена опция за ръчно отбелязване на покана за длъжник по изп. дело.
  • След влизане в изп. дело, секция „Основна информация“, „Изпълнителни титули и страни по делото“, бутон „Ръчна покана“.

1.0.22.107 – 17.05.2018

 • Функция: Добавени променливи за „Наследен номер изп. дело“, „Клиентски номер изп. дело“, „Номер щета изп. дело“ към изходящ документ и входящ документ

1.0.22.106 – 14.05.2018

 • Функция: Добавена скрита колонка „Наследен ИД №“ в регистър изпълнителни дела

1.0.22.105 – 12.05.2018

 • Поправка: Поправки в кода за импортиране на дело от JSON

1.0.22.104 – 12.05.2018

 • Поправка: Добавено липсващо поле „номер дело“ в секция „Финанси/Такси“

1.0.22.103 – 11.05.2018

 • Поправка: Поправка при погасяване: При вземане по предмет на изпълнение без т.26 се изписва грешно съобщение за грешка при погасяването.

1.0.22.101 – 8.05.2008

 • Функция: Добавено скрито поле „Пощ. код“ към изходящ регистър
 • Поправка: Поправен „+“ в секция „Постъпили плащания“ за регистър взискатели
 • Поправка: Добавен филтър „Логнати след HH:MM“ в администрация, секция „Дневници“, „Дневник вписвания“

1.0.22.98 – 21.03.2018

 • Функция: Добавено поле „бележки“ към шаблони за такси
 • Функция: Добавен филтър „Активен взискател“ – „ДА/НЕ“ към рег. изпълнителни дела
 • Функция: Добавен филтър „Активен длъжник“ – „ДА/НЕ“ към рег. изпълнителни дела
 • Подобрение: Съкратен е текста за описание на предмет на изпълнение

1.0.22.96 – 20.03.2018

 • Поправка: Премахнат дублирана секция „изх. рег.“ в изпълнително дело
 • Поправка: След премахване на длъжник от предмет на изпълнение правилно се премахва и от т.26 за съответния предмет на изпълнение.
 • Функция: Таксите, които не се дължат от длъжника са в различен цвят (жълт)
 • Функция: Добавен бутон „Запиши и нов“ във постъпили плащания и такси
 • Функция: Лимит на таксите по изпълнително дело по длъжник

1.0.22.93 – 26.02.2018

 • Поправки за частни случаи за лимити за такси по изпълнително дело

1.0.22.89 – 01.02.2018

 • Поправка: При използване на масово начисляване на такси в описанието на начислените такси неправилно присъства брой и ИД на таксите. Премахнато.

1.0.22.88 – 29.01.2018

 • Поправка: Добавен ред 1500 във финансовата част на отчета към МП и КЧСИ.

1.0.22.85 – 10.01.2018

 • Функция: Следене на лимит за такси такси в съответствие с промените в ГПК

1.0.22.82 – 31.10.2017

 • Функция: Следят се таксите по изп. дело в съответствие  с промените в ГПК
 • Функция: Добавено поле „Държава“ към адрес на лице. Премахнато поле „адрес извън българия“ от лице.
 • Функция: Добавена опция за емейл известие към длъжник за оставащ дълг по изп. дело
 • Функция: Добавено поле „такса превод“ към банкова сметка (администрация, финансови настройки)
 • Функция: При маркиране на изходящо плащане като „ПРЕВЕДЕНО“, може да се създаде такса т.31 „банков превод“
 • Поправка: Месечни главници за издръжки се генерират на дататаа за падеж (1-во число от месеца), а не на следващия ден (2-ро число от месеца)

1.0.22.79 – 10.11.2017

 • Поправка: Когато в секция „Дълг“ по изпълнително дело, в лявата част на екрана се избере длъжник, таблиците за вземания и такси се филтрират по този длъжник.

1.0.22.78 – 02.11.2017

 • Поправка: Поправен импорт на плащания за Райфайзен Банк
 • Поправка: Правилно се отчита настройката „разреши достъп до е-документи“ от системни променливи, когато се създава запис в exec_case_ruser

1.0.22.77 – 18.10.2017

 • Поправка: Поправка за импорт на плащания от УниКредит
 • Поправка: Поправка на филтър за адрес в Азбучник
 • Функция: Добавено поле „неактивно“ за вземане и предмет на изпълнение.
 • Поправка: При образуване на дело от входящ регистър, правилно се слага „достъп до е-документи“ на „ДА“, ако е разрешено от администрацията

1.0.22.76 – 16.10.2017

 • Функция: Променен формата на системните дневници на JSON

1.0.22.75 – 12.10.2017

 • Поправка: Поправен импорт на плащания от ПроКредитБанк

1.0.22.73 – 06.10.2017

 • Функция: Добавен бутон „Покажи адреси“/“Скрий адреси“ във меню „Допълнителни“ на регистър изпълнителни дела.
  • При натискане се показва/скрива основния (за документи) адрес на длъжниците/взискателите за дело.
 • Поправка: Увеличен максималният размер на описание на предмет на изпълнение на 2048 символа.

1.0.22.71 – 29.09.2017

 • Поправка на програмна грешка при обработка на сканирани документи

1.0.22.70 – 28.09.2017

 • Поправка: Подобрено бързодействието и намалена използваната памет за синхронизация с регистъра на длъжниците.

1.0.22.68 – 21.09.2017

 • Функция: Добавен филтър „Дата на изпращане“ в изходящ регистър

1.0.22.67 – 19.09.2017

 • Поправка: Поправка за код за създаване на директория във WEBDAV клас.
 • Поправка: Разделени са скриптовете за намаляване на размера на шаблоните на 3 отделни малки скрипта
 • Подобрение: Подобрен е URL handler за „файл, редактирай“ за Линукс. Вече работи и на Ubuntu 16.04
 • Подобрение: Добавен скрипт за бакъп на шаблони за печат

1.0.22.66 – 07.09.2017

 • Поправка: Винаги се допълва до 10 цифри сметка № и фактура № във името на файл за сметка/фактура
 • Поправка: Ако преименуването на файл не успее след редакция на запис, то файла се копира (чете се и се записва като новото име). Това спира грешката „не може да бъде преименуван файла“ при редакция.

1.0.22.65 – 05.09.2017

 • Функция: Добавени скрити колони „баркод ИД“  към входящ регистър
 • Фунцкия: Добавена системна променлива „Разреши ръчно въвеждане на номер сметка/фактура“. Ако е разрешена потребителя може да редактира номерата на сметка/фактура.
 • Фунцкия: Добавена системна променлива „Разреши ръчно въвеждане на баркод“. Ако е разрешена, потребителя може да задава ръчен номер на баркод за входящ/изходящ документ.
 • Функция: При импорт на плащания от е-банкиране добавена опция да се импортват плащания само по конкретно дело
 • Поправка: Поправен импорт от е-банкиране за БулБанк, УниКредит

1.0.22.64 – 30.08.2017

 • Функция: Добавени скрити колони „вид на вземане“, „произход на вземане“ към регистъра на изпълнителните дела

1.0.22.63 – 28.08.2017

 • Поправка: Име на наредителя се отрязва до 35 символа за е-банкиране, формат SwiftExport . Важи за УниКредит, ПроКредит, БАКБ, Райфайзен
 • Поправка: Подрязването до 35 символа е изключено за банка ДСК (multicash)
 • Добавени допълнителни информативни (скрити по подразбиране) колонки в „Разбивка на погасяване за вземане“
  • Погасяване дата/час
  • т.26 Опростена – да/не

1.0.22.59 – 10.08.2017

 • Поправка: Допълнителни проверки при записване на погасяване/разпределение, за да се избегне записване на грешно погасяване/разпределение.

1.0.22.58 – 07.08.2017

 • Поправка: При копиране на дело се създават записи във „Длъжници“
 • Функция: Добавен бутон: „Генерирай месечни вземания“ в „Изпълнително дело“, секция „Вземания“, меню „Системни“

1.0.22.57 – 01.08.2017

 • Функция:  Добавена скрита колона „клиентски номер“ и съответен филтър във секция „Сметки по чл. 79 и фактури“

1.0.22.55 – 27.07.2017

 • Поправка за филтър „текущо местоположение“ в рег. изпълнителни дела
 • Поправка за импорт на плащания от Първа Инвестиционна Банка
 • Добавена скрита колона „Наследен № дело“ към секция „Длъжници“

1.0.22.53 – 17.07.2017

 •  Поправка: При експорт към е-банкиране се отрязва името на ЧСИ до 35 символ (ако > 35)
 •  Поправка: Поправка за проверката за последователност на ПКО номерата

1.0.22.52 – 17.07.2017

 •  Поправка: Във финансовата част на отчета към КЧСИ и МП няма секция „5. Обезпечителни мерки“. Премахната е от системата.

1.0.22.51 – 16.07.2017

 • Подобрение: Добавено сортиране по ‘Погасен % без присъединени’ в регистър изпълнителни дела

1.0.22.50 – 14.07.2017

 • Подобрение: Добавен CLI скрипт updateMsgEnforcerUser.php

1.0.22.48 – 05.07.2017

 • Подобрени: Премахната периодична задача за Percona резервни копия на базата данни, има нужда от root привилегии

1.0.22.47 – 29.06.2017

 • Подобрение: Добавена периодична задача, която да „пакетира“ хранилището за документи – намалява броя на файловете във хранилището
 • Подобрение: Добавена периодична задача, която намалява размера на шаблоните за печат, и оттам нужното място в хранилището за документи впоследствие
 • грешка: Отстранено лошо поведение при „файл/редактирай“ – когато потребителя не е приел линковете да се отварят винаги с openoffice, браузър таба се затваря твърде бързо, и потребителя не може да цъкне „приемам“.

1.0.22.46 – 17.06.2017

 • Подобрение: Вместо join към таблица file се използва изчислено поле за сканиран – „да/не“ във входящ/изходящ регистър. По-добро бързодействие. Решава проблема с неизползван индекс при join-a при перкона 5.7

1.0.22.44 – 10.06.2017

 • Поправка: Firefox затваря всички websocket връзки, при anchor.click() . При файл/редактирай това затваря връзката към qztray. Променен кода, сега връзката се отваря в нов прозорец – само за firefox браузър

1.0.22.43 – 31.05.2017

 • Поправка: в определени случаи след записване на запис в базата и рендване на резултата php json_encode() връща false към браузъра, и това се интерпретира като грешка. Добавен флаг JSON_PARTIAL_OUTPUT_ON_ERROR за json_encode()
 • Подобрение: Подобрено бързодействието на списъка със изходящи плащания
 • Функция: Добавен филтър „Добавено от“ към „изходящи плащания“

1.0.22.42 – 30.05.2017

 • Поправка за частична синхронизация с регистъра на длъжниците

1.0.22.41 – 22.05.2017

 • поправка: При масово начисляване на такси, ако всички такси във шаблона са с ДДС 0%, то и издадената сметка/фактура ще бъде с ДДС 0%

1.0.22.40 – 15.05.2017

 • Поправки за плащания в брой
  • Забранява се променя плащане в брой на плащане по сметка
  • Може да се трие само последно плащане в брой
  • Изрично посочване на стар номер ПКО може се позволява само след слагане на полето „Наследен ПКО“: „ДА“
  • Сортирането в Касова книга е по дата надолу, номер надолу
  • Полето за РКО номер не е видимо. РКО номера се дава автоматично.

1.0.22.38 – 10.05.2017

 • Поправен импорт на плащания за FIBANK

1.0.22.36 – 07.05.2017

 • Добавена функция за импорт на плащания от Кеш Терминал;
 • Поправен скрипт за percona backup, работи като root (активира се със system property + salt state);

1.0.22.28 – 20.04.2017

 • Добавени допълнителни съобщения за грешка за е-дело;
 • Когато се прикачва файл към документ, и документа има вече сканирани файлове, те се изтриват. При грешка в изтриването ъплоада се прекратява – променено – при грешка при изтриване, ъплоада продължава;

1.0.22.26 – 18.04.2017

 • Добавен филтър за „регистър продажби“ в сметка/фактура;
 • Не се използва таблица persondeschtmlfull;

1.0.22.25 – 05.04.2017

 • когато има много взискатели, прозореца за втората стъпка на погасяване/разпределение става твърде голям – може да се плъзга + промяна на изгледа;

1.0.22.23 – 24.03.2017

 • поправка: добавена липсваща миграция за disable за crontab;

1.0.22.22 – 24.03.2017

 • Поправка: изпълняват се миграциите при ъпдейт на системата;

1.0.22.19 – 21.03.2017

 • Downgrade jyxo/php за да се поправи проблема със достъпа до WEBDAV бакенда за записване на файлове;
 • Поправена Doctrine грешка при генерирането на отчета към КЧСИ/МП;
 • Добавен експорт за банка БАКБ – Българо Американска Кредитна банка (SwiftExport);

1.0.22.17 – 07.03.2017

 • Функция: Използва се /etc/init.d/openvpn за контролиране на отдалечeния достъп;
 • Функция: Добавен елемент „история на изтрити записи за изп. дело“ към меню „история“, за да може да се преглеждат изтривания само за конкретното дело;
 • Функция: Добавена колонка „неплатени“ към таблица „Разбивка Погасявания“ за вземане;
 • Поправки в изтриването на погасявания по ДОПК;

1.0.22.16 – 06.03.2017

 • Поправка: Подобрен изгледа на „указание“;

1.0.22.15 – 02.03.2017

 • Поправка за файл, история, „сваляне“;

1.0.22.14 – 02.03.2017

 • Поправено typo в printvars.yml;

1.0.22.13 – 02.03.2017

 • Поправка: не се показва „apachepass“ във формата „профил“ на потребителя;

1.0.22.12 – 01.03.2017

 • Поправка във функция webdav_mkcol();

1.0.22.10 – 28.02.2017

 • В колонка 11 на отчета към КЧСИ влизат неплатените по изпълнителни титули суми ,а не общо неплатен;

1.0.22.8 22.02.2017

 • Добавена променлива за „ред статистика е 1110“;
 • Поправен бъг в експорта към е-банкиране;