Публикувано тълкувателно решение на ВКС относно Изпълнително производство

Уважаеми Клиенти, на сайта на ВКС беше публикувано излезналото тълкувателно решение относно Тълкувателно дело Nr.2 / 2013 г. ОСГТК – Изпълнително производство. Тълкувателното решение дава разяснение  по някои въпроси, свързани с…

Read more

Следене на хиляди изпълнителни дела с помощта на Енфорсър

Активните изпълнителни дела при всички частни съдебни изпълнители растат постоянно. Колкото повече активни дела има, толкова по-трудно е те да бъдат следени и да бъдат извършвани адекватни действия по тях. По…

Read more

СГС: Нормата на чл.435 ГПК посочва изчерпателно подлежащите на обжалване действия на ЧСИ

В определение № 962 от 15.12.2008г., Софийски градски съд е приел,че нормата на чл.435 от ГПК, посочва изчерпателно действията на ЧСИ, подлежащи на обжалване. Самото решение можете да намерите ТУК

Read more

Насрочени конкурси за ЧСИ и помощник-ЧСИ

Със Заповед №ЛС-И-248/14.06.2011г и Заповед № ЛС-И-342/21.07.2011г. на Министъра на правосъдието са насрочени конкурси за частни съдебни изпълнители в съдебни райони: Окръжен съд Ловеч, Окръжен съд Смолян и Окръжен съд…

Read more

ВКС: т.26 се дължи въпреки извършено плащане директно на взискател

С решение № 640 / 04.10.2010г, ВКС приема, че след образуването на изпълнителното дело, т.26 се дължи от длъжника независимо дали сумата е преведена по сметката на ЧСИ или е…

Read more