Следене на хиляди изпълнителни дела с помощта на Енфорсър

Активните изпълнителни дела при всички частни съдебни изпълнители растат постоянно. Колкото повече активни дела има, толкова по-трудно е те да бъдат следени и да бъдат извършвани адекватни действия по тях. По…

Read more

Пълна референтна документация за Енфорсър

Известно е, че най-добрият начин за усвояване на нова информация е чрез преподавател, който да се има персонален подход към учащия и да му предостави обучение, съобразено с неговите изисквания…

Read more

Отчети към КЧСИ и МПС за 2011

Както е известно, системата Енфорсър дава възможност да съставите отчетите на ЧСИ за КЧСИ и МП автоматично. Във връзка с наближаващите крайни срокове за предаване на отчета за второто полугодие…

Read more

Работа с имущество на длъжници в Енфорсър

Имуществото на длъжника е  в основата на съдебното изпълнение и поради това системата „Енфорсър“ позволява на ЧСИ да съхранява информация за откритото имущество и да следи процеса по налагане/вдигане на…

Read more

Удостоверения и справки от регистъра на длъжниците към КЧСИ

От 12ти Юли, официално стартира Регистъра на длъжниците към КЧСИ. От този момент всеки гражданин или юридическо лице може да получи справка за наличието или не на висящи изпълнителни дела…

Read more