Прекратяване използването на JAVA

Уважаеми клиенти, От 03.09.2015 до 10.09.2015, поетапно, ще бъде извършено обновление на системата Енфорсър за всички наши клиенти до версия 1.0.20.459, или по-нова. След това обновление, приставката JAVA няма да бъде…

Read more

Новости и поправки в Енфорсър 2.0 за периода май 2013 – септември 2013

За да може всички клиенти да се запознаят с доработките в Енфорсър 2.0 в периода май-2013 – септември 2013 сме изготвили списък с тях. Той е доста дълъг, но си струва да бъде прегледан добре. Макар и дребни, някои доработки всъщност са доста важни. Те позволяват използването на системата по-нов начин, и/или премахват стари ограничения, и/или дават нови възможности за подобряване на работата на кантората на ЧСИ.

Read more

Енфорсър 2.0 – Постъпили и изходящи плащания

Още в първите версии на Енфорсър, в системата присъстваха модулите  “Постъпили плащания” и “Изходящи плащания”. Както е известно, целта на тези два модула е да отразяват всички суми постъпващи и…

Read more

Автоматично обновяване към нови версии

За нас е важно всички наши клиенти да ползват най-новата налична версия на системата Енфорсър. Това дава възможност на всяка кантора възможност да работи все по-добре с нашата система, възползвайки…

Read more

Нова версия (1.0.17) на системата Енфорсър

Налична е нова версия (1.0.17) на компютърната система за управление на кантора на ЧСИ – Енфорсър. Поетапното й внедряване ,в кантори на ЧСИ, започва от първи юни. Получаването на новата версия става, чрез заявка от ЧСИ на емайл адрес на Енфорсър ООД – [email protected]

Read more