Подробен протокол за погасяване

Протокола за погасяване (или разпределение) е важен документ, даващ информация на заинтересованите страни за погасените суми и такси по изпълнителното делото. След многократни запитвания от клиенти, решихме да подобрим шаблона за този протокол …

Read more

Закони за изменение и допълнение на ГПК и ЗКИ

Ужаваеми клиенти, В брой 50 от 3ти Юли 2015г. на Държавен вестник са обнародвани промени в ГПК и ЗКИ касаещи съдебното изпълнение. Измененията/допълненията, които касаят вашата работа чрез системата Енфорсър са…

Read more

Публикувано тълкувателно решение на ВКС относно Изпълнително производство

Уважаеми Клиенти, на сайта на ВКС беше публикувано излезналото тълкувателно решение относно Тълкувателно дело Nr.2 / 2013 г. ОСГТК – Изпълнително производство. Тълкувателното решение дава разяснение  по някои въпроси, свързани с…

Read more

Достъп до Е-дело за взискатели

Бърз достъп до електронните документи по изпълнително дело е ценен не само за ЧСИ и неговите служители, но и за взискателя (взискателите) по съответното дело. Такъв достъп дава по-пълна информация за статуса и прогреса на делото и спестява време и ресурси.

Системата Енфорсър поддържа тази функция чрез интеграция на модулите Е-дело и „Отдалечен достъп на взискатели“.

Read more

ВАЖНО: Край на поддръжката на версия 1.0.18 на програмата Енфорсър!

Ужаваеми клиенти, Напомняме Ви, че считано от 1ви Юни 2015г., преустановяваме поддръжката на версия 1.0.18 в следните аспекти: 1. Тази версия няма да получава повече нови функции. 2. Няма да…

Read more

ВАЖНО: Проблем с JAVA, бутона „Редактирай“ и бутоните за печат на баркод етикети

Уважаеми клиенти, във връзка с новите обновления на браузъра Google Chrome, възможно е приставката JAVA да бъде блокирана от браузъра, поради което бутона „Редактирай“ и бутоните за печат на баркод,…

Read more


Важно: Информация за клиентска поддръжка до края на месеца!

Уважаеми клиенти, Поддръжката на програмата Енфорсър,  за посочените по-долу дати, ще се провежда само през електронния портал за клиентска поддръжка на адрес http://support.enforcer.bg 22-ри – 23-ти Декември 2014г. 28-ми –…

Read more

Край на поддръжката на Енфорсър версия 1.0

Ужаваеми клиенти, Считано от 1ви Юни 2015г., Енфорсър ООД преустановява поддръжката на версия 1.0 (1.0.18) на програмата „Енфорсър“. Какво ще означава това за нашите клиенти, които са на тази версия:…

Read more

Синхронизация на системата Енфорсър и новият Регистър на длъжниците

Уважаеми клиенти, във връзка със стартирането на новият Регистър на длъжниците и възникналите въпроси относно работата на Енфорсър и Регистъра, в системата за клиентска подръжка, бе публикувана статия, целяща да…

Read more