Нов начин за клиентска поддръжка

Уважаеми клиенти,

Поради ред проблеми с текущата система за клиентска поддръжка – Kayako, фирма Енфорсър ООД преминава към нова и по-добра система за предоставяне на клиентска поддръжка на име Zoho Desk. Тази система ще се ползва, както от ЧСИ, така и от лица с предоставен достъп до дела.

Новата система позволява няколко начина за предоставяне на поддръжка вкл. и електронна поща, което до този момент не беше възможно. Голяма част от нашите клиенти или лица с достъп намират за по-удобно да работят с електронна поща, поради което тази опция вече съществува.

Отделно от ел.поща, системата Zoho, по подобие на Kayko, позволява клиент (ЧСИ или лице с предоставен достъп) да се впише в новия сайт за поддръжка на адрес https://help.enforcer.bg и да следи своите случаи в подреден вид и с по-големи детайли. Това е препоръчителният начин за работа за по-големи кантори тъй като позволява на различни служители да следят собствените си случаи за поддръжка. При малки кантори или лица с отдалечен достъп, това не е необходимо, но е отново препоръчително.

Новият сайт, освен случаи за поддръжка по подобие на Kayko, има и вградена система за документация. Текущата документация на адрес http://support.enforcer.bg на етапи ще бъде извадена от употреба и ще бъде осъвременена и прехвърлена на сайта https://help.enforcer.bg. Освен документация на системата Енфорсър, предстои и създаването на такава за мобилното приложение и отдалечения достъп. До окончателното прехвърлне, двете документации ще операрат паралелно.

Какви действия трябва да предприеме ЧСИ или лице с отдалечен достъп, за да получи поддръжка по новия начин:

  1. За предпочитане, регистрира се на сайта https://help.enforcer.bg. След регистрацията, екип на Енфорсър ООД извършва одобрение. След одобрение, клиента се вписва ТУК и има достъп до неговите „Билети“ за поддръжка (това е еквивалент на случаите, които се създаваха в Kayako).
  2. Изпраща съобщение на адрес [email protected]. Старата електронна поща [email protected], ще стане недостъпна.
Екипът на Енфорсър ООД