ВАЖНО: Нов начин за достъп до Регистъра на взискателите!

Считано от 08.10.2019г., с цел по-голям сигурност и въвеждане в съответствие с GDPR (ОРЗД), за взискатели на ЧСИ ползващи услугата отдалечен достъп (Регистър на взискателите) до информацията в програмата Енфорсър, се въвежда нов начин за вписване (вход) в системата, а именно:

  • Въвежда се за всеки потребител вторична автентикация под формата на електронен токен, който се ползва чрез компютър или приложение за мобилен телефон Google Authenticator.
  • Потребителите могат сами да променят паролите си и ЧСИ няма да могат да задават такива.
  • Въвежда се опция за нулиране на паролата в случай, че потребителят я забрави.
  • Канторите на ЧСИ няма да генерират пароли на своите клиенти. Тази операция ще се извършва лично от всеки потребител на услугата Регистър на Взискателите като комбинацията от една ел.поща (потребител) и парола ще важи за всички ЧСИ, при които съответния потребителят има достъп.
  • След като кантора на ЧСИ добави нов потребител за достъп до Регистър на Взискателите, същият получава ел.поща с линк (връзка) за генериране на парола и сканиране на QR code, чрез който, ще може да се вписва в регистъра, ако вече няма зададена такава.

Всеки потребител ще получи ел.съобщение с ЕДНОКРАТЕН ЛИНК (ВРЪЗКА) на предоставената от него ел.поща, чрез който се създава нова, глобална, важаща за всички системи на ЧСИ парола. 

ВАЖНО: Необходимо е всеки потребител да въведе наново парола за достъп до Регистър Взискатели и да генерира код за достъп чрез приложението Google Authenticator. При последваща промяна на парола не е необходимо потребителя да регистрира наново устройството за генериране на QR code. Програмата google authenticator пази настройките за регистрираният потребител(на база въведеният мейлът му за достъп до съответната система на ЧСИ), поради което няма нужда да се прави поторно сканиране на QR кода за генериране на нов код.

Пълна информация за нововъденията може да получите на следният линк:  Нов начин за достъп до Регистър взискатели.

Линка съдържа всички необходими инструкции и информация за новият начин на достъп до Регистъра на взискателите.

С уважение:

Екипът на Енфорсър ООД