Промени в ГПК по отношение на таксите събирани от ЧСИ

Уважаеми клиенти,

Във връзка с настъпилите промени в ГПК по отношение максималния размер на събираните такси, искаме да Ви уведомим, че екипът на Енфорсър ООД е в процес на разработка на функции в програмата Енфорсър, които чувствително ще облекчат вашата работата във връзка с посочените в закона лимити.

Очаквайте да получите нови версии, които адресират тези проблеми. Функциите, във връзка с ограниченията на таксите, ще бъдат напълно безплатни за всички наши клиенти, без значение от версията на програмата.

П.С

Екипът ни работи  по функционалност във връзка с регистъра на банковите сметки към БНБ, както и за опции, които биха позволили по-добра отчетност при връчването на документи.

С Уважение,

Екипът на Енфорсър ООД