Интеграция на Енфорсър с електронно банкиране – списък банки

На вниманието на всички наши клиенти, използващи интеграция с електронно банкиране – импорт и експорт на плащания.

Имаме удоволствието да съобщим, че списъкът с банки свързан с тези функции е обновен и разширен.

Актуален списък на банките, позволяващи импорт/експорт на плащания в Енфорсър:

 • Централна кооперативна банка АД
 • Обединена българска банка АД
 • Райфайзенбанк (България) ЕАД
 • ДСК EАД
 • Алианц Банк България АД
 • УниКредит Булбанк АД
 • Първа инвестиционна банка АД
 • Юробанк България АД
 • Общинска банка АД
 • ПроКредит Банк (България) EАД
 • Ти Би Ай Банк EАД
 • Токуда Банк АД

При възникнали въпроси относно тези функционалности, можете да разгледате статията в системата ни за техническа поддръжка – Как работи функцията „Импорт на плащания“ в системата „Енфорсър“? или да се свържете с екипът на Енфорсър (контакти).