ВАЖНО: Нов опит за хакерска атака този път от името на НАП!

Уважаеми клиенти,

По подобие на фалшивото съобщението за хареската атака, което бяхте получили от наше име, подобен тип съобщение в момента се разпраща от името на Националната агенция по приходите със следното съдържание:

„Уважаеми госпожи и господа,

Национална агенция по приходите (НАП) въвежда промени в регламента и сроковете за подаване на декларации в НАП. Уведомяваме всички данъчно осигурени лица да се запознаят подробно с всички нововъведения за спазване на ЗДДС, ЗКПО, ДОПК. В случай, данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този Закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000.

Внимание! Всички подробности относно изменения на регламента и сроковете ще намерите в прикачения файл.
Национална агенция за приходите.”

Официалното прес съобщение от НАП, можете да прочетете ТУК!

В тази връзка, по никакъв начин не деактивирайте вашите антивирусни програми и не инсталирайте или отваряйте никакви прикачени файлове!

Напоняме Ви, че е редно да използвате електронни пощенски кутии с адекватни SPAM филтри, които почти със сигурност биха спрели подобни съобщения да достигат до Вас.

Екипът на Енфорсър ООД