Активен офис телефон, 02 9025002!

Ужаваеми клиенти,

Офис телефонът на Енфорсър ООД, а именно 02 9025002 е вече активен и можете, в спешни случаи, да звъните на него!

Молим всички наши клиенти, за повечето от случаите, при които не се касае за невъзможност за работа със системата, да използвате системата за клиентска поддръжка на http://support.enforcer.bg или през бутона „Поддръжка“ -> „Система тех.поддръжка“.

Екипът на Енфорсър ООД