Прекратяване на използването на JAVA за Е-дело

Уважаеми клиенти,

Следващата седмица, поетапно, ще бъде извършено обновление на системата Енфорсър до версия 1.0.20.466. С тази нова версия се прекратява използването на приставката JAVA за печатане на баркод етикети. JAVA приставката се заменя от външната програма „QZ Tray“. Тази промяна засяга всички наши клиенти, използващи модула Е-ДЕЛО.

На всички работни станции, от които се отпечатват баркод етикети, следва да се инсталира програмата „QZ Tray“. Съответно, ако на някой компютър тази програма не е инсталирана, то от него няма да могат да бъдат отпечатвани баркод етикети.

За инструкции за инсталация и конфигуриране, моля прегледайте: Инсталация на QZ Tray

Съответно, отново ще може да се печатат етикети, както от Mozilla Firefox, така и от Google Chrome.