Прекратяване използването на JAVA

Уважаеми клиенти,

От 03.09.2015 до 10.09.2015, поетапно, ще бъде извършено обновление на системата Енфорсър за всички наши клиенти до версия 1.0.20.459, или по-нова.

След това обновление, приставката JAVA няма да бъде използвана повече за функционирането на бутона „Редактирай“ (Меню файл, бутон „Редактирай“).

За да използвате бутона „Редактирай“ в бъдеще, е необходимо на всеки компютър използващ системата Енфорсър еднократно да инсталирате спефицични системни настройки. За поетапно ръководство за инсталацията, прегледайте: Инсталиране на настройки за интегрирана споделена папка .

Промяната се налага поради прекратяване на поддръжката за JAVA пристaвката от страна на Google Chrome.

Своевременно, потребителите на Е-дело ще продължат да използват JAVA за отпечатване на баркод етикети.

Планираме да прекратим използването на JAVA за клиентите на Е-дело до 15.10.2015г.

В периода до 15.09.2015 година, компютрите, от които се отпечатват баркод етикети е необходимо да използват браузъра Mozilla Firefox .