Подробен протокол за погасяване

Протокола за погасяване (или разпределение) е важен документ, даващ информация на заинтересованите страни за погасените суми и такси по изпълнителното делото. След многократни запитвания от клиенти, решихме да подобрим шаблона за този протокол. Направихме следните добавки:

  1. Погасените вземания и такси са групирани по плащане. Например, ако при погасяването са използвани две плащания, ще има две секции в протокола. В първата секция ще бъдат разписани погасените с първото плащане вземания и такси, а във втората секция, съответно, погасените с второто плащане вземания и такси.
  2. Добавихме кратко описание на предмета на изпълнение (описание на титул и взискател) за всяко погасено вземане, присъстващо в прокотола. При множество предмети на изпълнение и присъединени взискатели, това помага на четящият да интерпретира по-лесно документа.
  3. Добавихме допълнителни колони в таблиците за вземания и такси, с цел по-пълна информация.
  4. Добавихме подробна справка за дължимите вземания и такси СЛЕДпогасяването.
  5. Добавихме информация какви суми трябва да бъдат преведени на ЧСИ и съответния взискател (взискатели) след погасяването.

Новия протокол е добавен като шаблон за печат с наименование – „ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЪРШЕНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ – ПОДРОБЕН“. За да го използвате е необходимо да го отбележите като „шаблон по подразбиране“ от секцията „Шаблони за печат“ в администрацията на системата. При нужда, деактирайте тази опция за другите шаблони за погасяване/разпределение.

Тези промени са налични за всички версии на системата Енфорсър след 1.0.20.339 (440 и по-голяма). Всички клиенти ще получат автоматично обновление до тази версия (или по-нова) до 31.07.2015г.

Новия шаблон е достъпен за ОСНОВНА и КОРПОРАТИВНА версия на системата.

Примерни готови протоколи:

Подробен протокол – пример 1
Подробен протокол – пример 2