Закони за изменение и допълнение на ГПК и ЗКИ

Ужаваеми клиенти,

В брой 50 от 3ти Юли 2015г. на Държавен вестник са обнародвани промени в ГПК и ЗКИ касаещи съдебното изпълнение.

Измененията/допълненията, които касаят вашата работа чрез системата Енфорсър са следните: 

1. Въвеждате се възможност за пряко изпълнение на съдебни решения постановени от съд на друга държава-членка на ЕС по реда на Регламент (ЕС) № 1215/2012.

– във връзка с тази промяна, в списъка с изпълнителните титули ще бъде добавено следния титул – „Съдебно решение по Регламент (ЕС) № 1215/2012“

2. в ЗКИ се въвежда лимит на пропорционалната такса, който е 30хил.лева

–  обмисляме въвеждането на незадължителни лимити на пропорционалните такси. За тази конкретна промяна в закона, трябва първо да е ясно дали лимитът е само в/у т.26 или се отнася до общия сбор на всички пропорционални такси

 Други важни изменения/допълнения

1. Въвежда се задължение на съдебния изпълнител да изпраща до съда копие на съобщението, с което се връчва заповедта.

2. Въвежда се долен праг на началната цена при първа продан в размер на данъчната оценка, ако има определена такава.

За други изменения и допълнения, можете да прочетете тук – Държавен вестник – Брой 50ти от 03.07.2015г.

При въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нашия екип!

Екипът на Енфорсър ООД