Публикувано тълкувателно решение на ВКС относно Изпълнително производство

Уважаеми Клиенти,

на сайта на ВКС беше публикувано излезналото тълкувателно решение относно Тълкувателно дело Nr.2 / 2013 г. ОСГТК – Изпълнително производство.

Тълкувателното решение дава разяснение  по някои въпроси, свързани с проблемите на принудителното изпълнение, по които е налице противоречива практика на съдилищата по тълкуване и прилагане на закона.

Самото тълкувателно решение можете да разгледате от тук  – 2013-02-ОСГТК-Тълкувателно решение

Екипът на Енфорсър ООД