ВАЖНО: Край на поддръжката на версия 1.0.18 на програмата Енфорсър!

Ужаваеми клиенти,

Напомняме Ви, че считано от 1ви Юни 2015г., преустановяваме поддръжката на версия 1.0.18 в следните аспекти:

1. Тази версия няма да получава повече нови функции.

2. Няма да бъдат поправяни програмни грешки.

3. Обновления във връзка с регистъра на длъжниците или промени в законодателството, ако такива са необходими, също няма да бъдат извършвани.

Телефонната поддръжка ще бъде запазена по отношение на начина на работа с програмата или за възникнали генерални проблеми, които напълно и цялостно възпрепятстват работата с програмата!

Всеки клиент, използващ тази версия, може да заяви преминаване към по-новата като всички разноски по преминаването са за сметка на Енфорсър ООД. Ако е необходим нов сървър, клиентът заплаща само него като може да бъде закупен от собствен доставчик.

Екипът на Енфорсър ООД