ВАЖНО: Проблем с JAVA, бутона „Редактирай“ и бутоните за печат на баркод етикети

Уважаеми клиенти,

във връзка с новите обновления на браузъра Google Chrome, възможно е приставката JAVA да бъде блокирана от браузъра, поради което бутона „Редактирай“ и бутоните за печат на баркод, ще спрат да работят.

За да бъде активирана отново приставката на JAVA е необходимо, да се извършат някои настройки на Chrome:

java

  1. в лентата на интернет браузъра се изписва – chrome://flags/#enable-npapi – натиска се ENTER
  2. от менюто с настройките, в панела – Активиране на NPAPI – се натиска бутона „Активирай“
  3. Рестартирайте браузъра (Chrome).

След като бъде активирана приставката JAVA, при отваряне на документ с бутона „Редактирай“ вероятно ще се визуализира ново съобщение, че системата ще активира други приставки или програми. Необходимо е, да се даде разрешение за това с натискането на бутон „Yes“ или „Активирай“(в зависимост от версията на Windows).

За всякакви въпроси свързани с тази тема, моля създайте случай в системата за клиентска поддръжка на http://support.enforcer.bg

Екипът на Енфорсър ООД