Синхронизация на системата Енфорсър и новият Регистър на длъжниците

Уважаеми клиенти,
във връзка със стартирането на новият Регистър на длъжниците и възникналите въпроси относно работата на Енфорсър и Регистъра, в системата за клиентска подръжка, бе публикувана статия, целяща да обясни принципите,особеностите и връзките между системата и новият Регистър на длъжниците.
Статията може да бъде разгледана на линк : Синхронизация на Енфорсър и новият Регистър на длъжниците.

За всякакви въпроси свързани с тази тема, моля създайте случай в системата за клиентска поддръжка на http://support.enforcer.bg