Официален старт на новият регистър на длъжниците

Уважаеми клиенти на Енфорсър, съобщаваме Ви, че новият регистър на длъжниците официално стартира на 01.10.2014 г.

Уведомяваме Ви, че системата Енфорсър е доработена с всички изискванията на новият регистър, така че да могат канторите на ЧСИ да продължат да подават данни за своите длъжници и взискатели към новият регистър.

За да се синхронизират данните коректно, в системата Енфорсър трябва да бъдат въведени данните за потребител и парола, подадени от КЧСИ през юли месец 2014 г. Подробна статия за това можете да намерите на линк Нов регистър за клиенти на версия 2.0, а за клиенти на версия 1.0 на линк Нов регистър за версия 1.0

Справките за заведени дела, ще се издават единствено и само през новият регистър на длъжниците (неговата уеб страница). За тази цел трябва да имате инсталиран електронен сертификат изпратен ви от КЧСИ. Този сертификат няма отношение към системата „Енфорсър“ и не влияе на синхронизирането на данните.

Вследствие на загуба на функционалност в новия регистър спрямо предходния такъв системата Енфорсър ще загуби следните функции свързани с регистъра на длъжниците:

1.  Издаване на искане за справка

2. Издаване на справка

3. Отпечатване на фактура за справка

4. Преглед на минали искания за справка и минали справки от ЧСИ

5. Иконки за подсказка за наличие на съвпадение в регистъра на длъжниците в регистър на заведените дела.

Гореописаните функции няма да бъдат налични след старта на новия регистър на длъжниците.

Остават налични функционалностите за „Данни за дело в ЦРД“, „Синхронизация на данни за избрани дела“ и „Съвпадение на длъжници“.

Системата „Енфорсър“ ще продължи да  синхронизира автоматично заведените дела с новият регистър на длъжниците.

Клиентите на версия Енфорсър 1.0 ще получат обновление до версия на системата до версия 1.0.18.153, а клиентите на версия 2.0 до версия 1.0.20.391. Обновлението ще бъде извършено автоматично в следващите няколко дни. Ако вашата система не е обновена до посочените версии на 03.10.2014, моля свържете се с нас, за да приложим обновлението ръчно.

За всякакви въпроси свързани с тази тема, моля създайте случай в системата за клиентска поддръжка на http://support.enforcer.bg.

Екипът на Енфорсър ООД