Важно: Нов регистър на длъжниците

Ужаваеми клиенти,

Както знаете, предстои въвеждането на новия регистър на длъжниците, който към момента на писане на тази статия е в тестов стадий. Въпреки това, обаче, имаме договорка с разработчиците на регистъра и КЧСИ да започнем да подаваме данните и към двата регистъра. Поради това, всички вие ще получите нова версия на програмата Енфорсър, която ще позволи това да стане. Версията за клиенти на Енфорсър 2.0 е 1.0.20.374, а клиенти на Енфорсър 1.0 ще получат обновление едва след официалния старт на новия регистър. Версията за клиенти на Енфорсър 2.0 ще бъде автоматично инсталирана на 18ти Юли 2014г . Клиенти, които забележат, че не са получили автоматичното обновление, следва да се свържат с нас като създадат нов случай в системата за клиентска поддръжка на http://support.enforcer.bg.

След като получите новата версия, ще се наложи да въведете Вашето потребителско име и парола за достъп до новия регистър. Същите трябва да сте получили по ел.поща, а ако не сте, следва да се свържете с КЧСИ за да Ви предоставят такива.

Въвеждането на данните се извършва през Администрация -> Системни Променливи (виж снимка). Попълват се чрез бутона „Редактирай“ :

Данни за достъп до нов регистър на длъжниците

 

След като бъдат въведени данните Ви за достъп, ние автоматично ще се грижим за синхронизацията с новия регистър, за тестовите цели, до момента, в който стария регистър бъде изведен от експлоатация и удостоверенията започнат да се издават от новия.

След официалния старт на новия регистър, всички клиенти ще получат, автоматично, НОВА ВЕРСИЯ, която ще премахне стария регистър и ще разреши всички функции за работа с новия.

За съжаление, налагат се няколко промени свързани с начина на издаване на удостоверенията, информацията за съвпаденията на длъжниците и работата със самата програма. Това се изразява в следните промерни:

  1. Платените удостоверения от новия регистър, ще могат да се издават само от сайта му като функцията за издаване на удостоверения директно от системата, ще бъде премахната. Това се налага, поради факта, че новият регистър няма необходимата функционалност за работа с отдалечени програми по отношение на издаването на удостоверенията.
  2. Няма да е възможно извеждане на икони (малка икона с герба на КЧСИ) пред имената на лицата в програмата, както беше досега, с които системата Ви информира, че лицето е длъжник при друго ЧСИ. Това, също е поради факта, че новият регистър няма необходимата функционалност.
  3. Бутоните за работа с регистъра на длъжницте, които се намират в „Регистъра на заведените дела“ в програмата, се запазват, но ще работят директно с новия регистър след официалния старт.
  4. При въвеждане на изпълнителен титул, при попълване на произходите на вземания, всичките полета, вкл. полето „Произход“, ще са задължителни за попълване. Това е изискване на новия регистър и ще бъде веведено веднага.
  5. При въвеждане на взискател/длъжник, което е чуждестранно лице, полето за избор на държава ще е задължително. Това, също, е изискване на новия регистър и ще бъде въведено с тази версия, която ще получите сега, автоматично.
  6. Въвежда се нов изглед на менюто „Синх.регистър длъжници“ в главното меню „КЧСИ“. От там, ще е възможно да се правят справки за подаването на данни към регистъра. Тази функция ще е налично след официалния старт на новия регистър.

За всякакви въпроси свързани с тази тема, моля създайте случай в системата за клиентска поддръжка на http://support.enforcer.bg.

Екипът на Енфорсър ООД