Достъп на взискатели до сканирани електронни документи по дело

Както е известно, нашата услуга „Регистър на взискателите“ позволява на един взискател да има достъп до данните по неговите изпълнителни дела. Тази данни включват, но не се изчерпват с входящ/изходящ регистър, сметки/фактури, погасявания, изплатени суми към взискател/ЧСИ, информация за връчени документи и т.н. Системата позволява и изготвянето на разнообразни справки с помощта на вградените филтри за търсене.

С течение на нашата работа по модула за електронното изпълнително дело получихме разнообразна обратна връзка. Много от нашите клиенти споделиха, че е важно както сканираните документи, така и въобще всички електронни документи по изпълнителното дело да бъдат достъпни за техните взискатели чрез регистъра на взискателите.

С удоволствие съобщаваме, че към този момент тази функция е вече реализирана. Тя дава възможност на един потребител на регистъра на взискателите да прегледа:

1. Съдържанието на всички сканирани входящи документи по всички дела.

2. Съдържанието на всички изходирани документи по всички дела. Ако те са сканирани се отваря сканираният документ. Ако те не се сканирани се отваря WORD документа за съответния изходящ номер.

Прегледа на документа е лесно. Използва се бутона „Отвори е-документ“ от входящ/изходящ регистър. За повече информация можете да прегледате:

Как мога да прегледам съдържанието на входящ/изходящ документ в регистър взискатели?

Този бутон е наличен, когато съответният съдебене изпълнител има активиран модула „Мост между регистър взискатели и Енфорсър“.

Тази функция дава възможност на един взискател изцяло да си спести посещенията в кантората на ЧСИ.  Той може да има бърз и абсолютно пълен достъп до данните по изпълнителните си дела.  

Разбира се, достъпът на взискателите до сканираните документи може да бъде и ограничаван. Възможно е на един взискател(потребител) да му бъде ограничен достъпът до сканираните документи по определени изпълнителни дела. Това се извършва по същия начин, както при ограничаването на достъпа до бележки, задачи, такси и т.н.

Услугата за достъп на взискатели до сканираните документи струва 36лв. с ДДС на месец и изисква клиентът да използва модула за електронно изпълнително дело.

Стартирането на услугата изисква настройки по сървъра на ЧСИ, както и на интернет връзката му. Това се извършва безплатно от наши специалисти при заявка от страна на клиент.