Импорт на постъпили плащания в Енфорсър

Както е известно, за да може да бъдат извършени погасяванията на постъпилите суми в Енфорсър е необходимо те да бъдат въведени в системата.  До този момент,  тази операция се извършваше всяка сутрин от един или повече служители в кантората на ЧСИ. През последната една година многократно получавахме запитвания да изработим автоматичен импорт на тези постъпили плащания в Енфорсър.

С удоволствие Ви съобщаваме, че тази функция е вече налице. Всички постъпили плащания в специалната (една или повече) сметка на ЧСИ могат да бъдат въведени в системата Енфорсър бързо и лесно.

Импортът става с няколко прости стъпки:

1. Експортират се плащанията от определена сметка от електронното банкиране въя нейн формат.

2. Създаденият файл се импортира в Енфорсър.

3. Системата обработва файла и разпознава всички детайли на плащанията (сума, референция, основания и т.н.). Всяко постъпило плащане, което има посочени в основанието на плащане номер на дело и име на длъжник, същите се попълват автоматично. Дори и да няма изрично попълнен длъжник, той се определя от системата на база на изпълнителното дело.

4. Ако е необходимо може всяко плащане да бъде коригирано преди да бъде окончателно записано, по подобие на начинът за бързо начисляване на такси по много дела.

5. Потвърждава се операцията и системата запазва промените.

Нашата прогноза е, че тази функция спестява минимум 30 мин работа на ден, дори и за малка кантора, и около един час на ден за по-голяма кантора. Сумарно това са около 10-20 човеко-часа на месец.

На този етап получихме много позитивен отзив от клиентите, които тестваха функцията. Надяваме се тя да бъде полезна за всички.

На този етап банките, които се поддържат са:

  • ЦКБ
  • ОББ
  • Първа инвестиционна банка
  • Булбанк
  • Евро Банк
  • Общинска банка (от 15 май)

Ако е технически възможно, ще добавяме и още банки.

Можете да прочете относно начинът на използване на тази фукнция на следния адрес от нашата база знания: Как работи функцията „Импорт на плащания“ в системата „Енфорсър“?

Функцията е налична за Енфорсър 2.0 корпоративна версия, версия 1.0.20.356 и следваща. 

Всички клиенти на версия 2.0 ще получат обновлението в следваща една седмица.