Следене на хиляди изпълнителни дела с помощта на Енфорсър

Активните изпълнителни дела при всички частни съдебни изпълнители растат постоянно. Колкото повече активни дела има, толкова по-трудно е те да бъдат следени и да бъдат извършвани адекватни действия по тях. По време на нашата практика сме виждали кантори, в които дела биват забравяни по рафтовете и по тях не се извършват никакви действия с години. Разбира се, когато всички възможни изпълнителни действия са извършени и длъжника не може да изплати задължението си, няма какво повече да се направи към този момент.

Статута на длъжника обаче може да се промени и след една година той да бъде платежоспобен. Редно е периодично да бъдат проверявани делата без извършени действия по тях в последните няколко месеца до година. По тези дела е адекватно да се правят справки за проверка на състоянието на длъжника и/или да бъдат предприети нови изпълнителни действия.

Първият въпрос е как да бъдат открити всички дела, по които:

  1. Има неплащащи длъжници
  2. Няма извършени действия за последните 6 месеца/година/2 години

Търсенето е измежду всички дела в кантората.

Лесно е да бъдат намерени някои от тях.  Те най-вероятно се намират на най-близкия рафт с изпълнителни дела. Как обаче да бъдат намерени всички (да не бъдат пропуснати никои от тях)?

Отговора е комбинация от филтри за намиране на търсената информация в Енфорсър плюс използване на модула е-дело за максимално бързо преглеждане на документите по делата.

Целта ни е да намерим делата, по които няма плащания и няма изходирани документи в обозримо кратък срок назад в миналото. С помощта на своите филтри Енфорсър дава възможност за извършването на множество справки в основните регистри на системата. Някои от полезните филтри в случая са:

  1. В регистъра на заведените дела, филтър „Дата посл. пл.“ . Използва се критерий „<“ и се въвежда дата примерно три месеца преди днешната дата. Резултата е списък от всички дела, по които няма плащане последните три месеца.
  2. В регистъра на заведените дела, филтър „Дата последен изходящ документ“ . Използва се критерий „<“ и се въвежда дата примерно три месеца преди днешната дата. Резултата е списък от всички дела, по които няма изходирани документи последните 3 месеца.

Тези филтри ни дават списък с търсените дела.

От списъка с дела, получен от филтрите можем да преглеждаме делата едно по едно и да извършваме действия по тях. Това е бавния, внимателен и сигурен начин за работа. Ако предпочитате този начин, то е силно препоръчително да разполагате и с модула за е-дело. Така ще разполагате със съдържанието на всички документи по делата в електронен вариант, което спестява много време.

В допълнение Енфорсър предоставя и съкратен и бърз начин на действие.

Във изходящия регистър, инструмента „Масово изходиране“ има специален бутон за търсене. Той позволява да бъдат изходирани група документи до всички длъжници отговарящи на определен филтър за търсене. За повече информация можете да прегледате: Как да изходирам група документи до длъжници отговарящи на определен филтър за търсене. Също така, заедно с масовото изходиране на документите Енфорсър дава възможност и за начисляване на определени такси по съответните дела. За повече информация прегледайте Как да създам шаблон за масово изходиране на документи  (обърнете специално внимание на полето „Шаблон за такси“).

Според нас абсолютния минимум действия е извършването на безплатните справки за проверка на състоянието на длъжника. (Това са „НАП“, „Търговски регистър“, „ЕСГРАОН“ ; Възможно е включването и на: „Агенция по Вписванията“ (1лв),  „НОИ“ (1лв) ). Допълнителни действия могат да бъдат извършени според конкретното дело.

Надяваме се че гореописаните техники ще бъдат полезни на нашите клиенти. Тези техники могат да приложени независимо от броя дела. В случай че в кантората за работата по дела има разделение по отговорници, то всички филтри могат да бъдат комбинирани с филтър „Отговорник“. Необходима е минимум Енфорсър 2.0 основна версия, като препоръчваме Енфорсър 2.0 корпоративна версия.

Статията е изготвена със съдействието на Мирослава Белчева, юрисконсулт при ЧСИ Мариян Петков