Онлайн документация за Енфорсър

За да може да бъде използвана системата Енфорсър пълноценно е необходимо тя да има подробна и пълна документация. Доскоро имахме документация само за старата версия на Енфорсър, и то само на основни полета и екрани.

От Ноември 2013 стартирахме нова система за клиентска поддръжка с цел подобряване обслужването на нашите клиенти. Тази система има вграден в себе си модул за онлайн документация, така наречените „Често задавани въпроси“. От стартирането на клиентската система до момента активно добавяме в нея статии за работа с Енфорсър. Резултата е че към този момент има над 100 статии за разнообразни казуси –  начисляване на дълг и такси, погасявания, шаблони, и т.н. Много от най-често срещаните проблеми и въпроси са отразени в нея. Някои наши потребители вероятно ще намерят в нея и „трикове“ за работа, които ще им спестят значително усилия в ежедневната работа.

Така или иначе се надяваме, че тази онлайн докуменция ще помогне на нашите клиенти да работят по-добре, по-бързо, и по-приятно със системата Енфорсър.

За нас обратната връзка от нашите клиенти е ключов механизъм за развитие на системата Енфорсър. Използвайте системата за техническа подръжка, задавайте въпросите си там!  Благодарение на Вас и вашите въпроси „Енфорсър“ ще продължи да се развива и подобрява.

Можете да прегледате всички статии свързани с Енфорсър на адрес: Често задавани въпроси