Нови променливи за шаблони на документи

Във връзка с направени заявки от наши клиенти, бяха създадени нови променливи, които да бъдат използвани в шаблоните на документите, изходирани от системата Енфорсър.

Създадени са нови променливи за предплатени такси от страна на взискателя, описание на начислените такси, както и променлива за описание и стойност на начисления адвокатски хонорар по изпълнителното дело. По този начин стойността на предплатените такси от страна на взискателите и адвокатските хонорари, ще могат да бъдат задавани като отделни стойности в изходираните документи (ПДИ, запори, удостоверения за дълг и др.)

Променливи за описание на такси:

 • Описание: Описание на всички такси (неплатени)
  Променлива: –Описание-на-всички-такси-(НЕПЛи)–

Променливи за стойност на начислените такси:

 • Описание: Неплатен(а/и) Такси (без т.26)
  Променлива: –НЕПЛ-Такси-(без-т.26)–
 • Описание: Неплатен(а/и) Такси (предплатени от взискател)
  Променлива: –НЕПЛ-Такси-(ПРЕДПЛ)–
 • Описание: Неплатен(а/и) Такси (не предплатени от взискател)
  Променлива: –НЕПЛ-Такси-(НЕПРЕДПЛ)–

Променливи за адвокатския хонорар по изпълнителното дело:

 • Описание: Неплатен Адв. хонорар по изп. дело
  Променлива: –Неплатен-Адв.-хонорар-по-изп.-дело–

 

Променливите са налични от версия на системата  1.0.20.337. Ако версията на вашата система е по – стара от посочената, моля свържете се с нашия екип.

Ако имате допълнителни въпроси, свързани с тази тема, моля създайте нов случай в системата за клиентска поддръжка!

 

Енфорсър ООД