Важно: НАП, новата касова отчетност по ЗДДС и ППЗДДС и експорт към счетоводни програми!

Ужаваеми клиенти,

Във връзка с нововъведения специален режим на отчетност по ЗДДС, искаме да Ви уведомим, че на този етап, програмата Енфорсър НЯМА възможност за издаване на фактури, известия и протоколи по този вид отчетност. Невъзможно е и декларирането на ДДС и изготвяне на файлове към НАП на ЧСИ, които са регистрирани по специалния режим.

Едва когато получим достатъчно заявки от наши клиенти, които желаят да използват специалния режим, тогава ще въведем в Енфорсър възможност за работа с него. Поради това, молим всеки наш клиент, който възнамерява да използва касовата отчетност да ни уведоми за да можем да започнем съставяне на списък с желаещи. Освен това, ако въведем възможност за работа по специалния режим, това ще e само във версия 2.0 (подверсия 1.0.20) на Енфорсър. Клиенти на Енфорсър 1.0 (подверсия 1.0.18) няма да могат да се възползват.

За клиенти, които използват обикновения режим, няма да има промяна. Към края на месец Януари, началото на месец Февруари, клиентите на Енфорсър 2.0 и на Енфорсър 1.0, ще получат нова подверсия, която ще покрие изискванията на НАП по отношение на структурата на файловете, които се генерират от дневниците и от справка-декларация (PRODAGBI.TXT, POKUPKI.TXT, DEKLAR.TXT).

Промяната в ЗДДС и ППЗДДС, освен промени в нашата програма, ще доведе и до промени по почти всички счетоводни софтуери като Ажур, Микроинвест и Анализ ФСД. Това, със сигурност, ще доведе до промяна и на структурата на експортите от Енфорсър към тези счетоводни продукти. Ще направим необходимото за да се свържем с разработчиците на тези програми, но може да има период, в рамките на една, две седмици, през които екпортът може да не функционира правилно до пълното синхронизиране на софтуерите.

Ако имате някакви въпроси, свързани с тази тема, моля създайте нов случай в системата за клиентска поддръжка!

Енфорсър ООД