Архивиране на информацията от програмата Енфорсър

Искаме да напомним на всички наши клиенти, че информацията, която създавате посредством нашата програма е ваша собственост и като такава, Вие носите отговорност за архивиране и правене на резервни копие, в случай на срив на компютъра сървър!

Поради това, можете да прочетете подробна статия относно архивирането, в системата за клиентска поддръжка чрез следната връзка:

Как да направя архив (копие) на информацията в програмата?

Ако имате някакви въпроси по отношение на архивирането на информацията, моля създайте нов случай, чрез системата за клиентска поддръжка на http://support.enforcer.bg, както и чрез бутона „Техн. поддръжка“ от системата Енфорсър!