Новости и поправки в Енфорсър 2.0 за периода май 2013 – септември 2013

След като започнахме официално да предлагаме Енфорсър 2.0 в началото на май 2013, не закъсняха и заявките зa включване от нашите клиенти. Последваха няколко ползотворни работни месеца, изпълнени с посещения в клиентски кантори и работа по внедряването на Енфорсър 2.0. По време на тези посещения получихме много и разнообразна обратна връзка от нашите клиенти – негативна и позитивна. Постарахме се да отработим повечето от забележките и да поправим пропуските, които имахме. Резултатът, след около три месеца довършителна работа, е една значително по-стабилна и полирана система Енфорсър 2.0. Разбира се, има още детайли за полиране като ще продължим да работим в тази насока.

За да може всички клиенти да се запознаят с доработките в Енфорсър 2.0 в периода май-2013 – септември 2013 сме изготвили списък с тях. Той е дълъг, но си струва да бъде прегледан. Макар и дребни, някои доработки всъщност са доста важни. Те позволяват използването на системата по-нов начин и/или премахват стари ограничения и/или дават нови възможности за подобряване на работата на кантората на ЧСИ.

В допълнение към този списък с доработки сме поправили и още близо 100 програмни грешки като изчерпателен списък за тях няма да публикуваме. Особено предизвикателство се оказа интеграцията на системата Енфорсър с електронното банкиране с различните банки в България. Трудностите в този модул възникнаха поради разнородните банкови системи, с които Енфорсър трябваше да комуникира и поради трудното тестване на този модул. Така или иначе, почти всички известни проблеми са вече отстранени и можем да се похвалим, че нашата система има връзка с 12 банки.

Списък с доработките в Енфорсър 2.0 от май 2013 до септември 2013.

 • Регистър изп. дела: Добавен филтър за последно дата последно отваряне на дело. Позволява намирането на дела, които са „занемарени“
 • Календар: Добавена системна опция присъстващ за събитията да бъде логнатия в момента потребител.
 • Календар: Добавена системна опция дали отговорника по делото да бъде присъстващ по подразбиране на събитие/опис.
 • Календар: Добавени календари за явни търгове и разпределение.
 • Календар: Поправени иконките на събитията в календара.
 • Календар: За целодневните събития вече се използва само 1 ред за описание, повече целодневни събития могат да се видят на дъската.
 • Календар: Добавен отделен календар за описи на движими вещи.
 • Изходящ регистър: Добавена скрита колонка за изх. документ „има начислена такса“
 • Изходящ регистър: Добавена опция да бъде генериран документ в системата, още със самото натискане на бутона „запиши“
 • Изходящ регистър: Добавена системна опция дали да бъдат генерирани документите още при самото им записване
 • Изходящ регистър: Добавен филтър за имущество
 • Протоколи: Добавена опция да се асоциират такси с протокол, може да се изполват при състването на шаблони за печат
 • Постъпили плащания: Добавена скрита колонка за вносител
 • Обратни разписки: Добавена опция да може да се избират потребителски шаблони за обратни разписки
 • Масово изходиране: Добавена възможност да се изброяват (непоредни) дела в инструмента.
 • Масово изходиране: Добавена възможност за избиране на длъжници отговарящи на определен критерий на търсене. Много мощен инструмент – позволява масово изходиране до всички длъжници по много дела, които отговарят на определени критерии.
 • Масово изходиране: Добавен режим „автоматично определяне на адрес на  адресат“ – „всички длъжници“ в администрацията
 • Масово изходиране: Документ, част от шаблон за масово изходиране може да има посочен шаблон за такси. Резултата е че при изходирането на този документ ще да бъдат начислени и таксите от шаблона за такси по съответното дело.
 • Масово създаване на такси: Добавена възможност за изброяване не-поредни дела едно по едно.
 • Постъпили плащания: Добавена скрита колонка „изплатена сума“ – каква част от плащането е изплатена на взискатели/ЧСИ/трети лица
 • Такси: Добавено поле „ЗА ЧСИ“ – ДА/НЕ
 • Такси: Добавено поле „Да се плати на“
 • Такси: Добавена колона „Такса за приключване на дело“ – ДА/НЕ
 • Погасяване/Разпределение: Добавена системна настройка, с която временно може да бъде разрешено изтриването на не-последно разпределение
 • ПДИ: Добавена системна опция срока за ПДИ да е 0 дена за заповеди по чл. 417
 • Отчети: Добавена изцяло нова секция в системата за съставяне на отчети по изпълнително дело и длъжник на база от множество полета.
 • Добавени нови връзки между лицата (за свързани лица)
 • Бързо връчване: Разширена е формата, добавени полета за дата изпращане и дата връщане.
 • Публична продан: Добавена променлива за цена с думи за начална цена за публична продан
 • Шаблони: Добавени променливи за печат за „други тежести“ за имущество
 • Шаблони: Добавени променливи „АКО-Е-ПЪРВА-ПУБЛИЧНА-ПРОДАН“. Позволяват съставянето на един шаблон за първа и втора публична продан.
 • Шаблони: В променливата за „всички взискатели“ и „всички длъжници“ за шаблоните за печат включват първо всички неприсъединените взискатели, после присъединените
 • Шаблони: Поправена грешка: Ако няма предмет на изпълнение не работят променливите „Всички Взискатели“ , „Всички Длъжници“
 • Шаблони: Добавена променлива за всички постъпили плашания заедно с информация за начина на тяхното разпределяне за дълга
 • Шаблони: Добавена променлива „Описание на всички вземания“
 • Шаблони: Добавена променлива „Описание на всички такси“
 • Шаблони: Обръщение към лице се използва в променливите за печат
 • Имущество: Разширено е описанието на имуществото в падащия списък за избор на имущество.
 • Имущество: Добавени филтри „има възбрана/запор“, „има вдигната възбрана/запор“, „има публ. продан“ към имущество.
 • Имущество: Добавена информация за публични продани и имущество в ПЛЮС-а
 • Изходящи плащания: Добавена скрита колонка за „още пояснения“ за основание за плащане
 • Изходящи плащания: В шаблона за основание на изх. плащане може да се използва задълженото лице на пост. плащане – {$r.inboundPaymentPersonPaidFor}
 • Изходящи плащания: Добавен филтър: „длъжник/взискател/трето лице“ за бюджетни плащания
 • Изходящи плащания: Добавена опция за забраняване на редактиране на одобрени и преведени изходящи плащания
 • Изходящи плащания: Добавена проверка едно изходящо плащане да не надвишава размера на съответното постъпило плащане
 • Глобално търсене: Добавена опция за търсене в бележките по делата

Забележка: Скритите колони са колони които при първоначално отваряне на съответния раздел на системата не се виждат, но могат да бъдат показани, и да разширят табличния изглед с повече информация.