Енфорсър 2.0 – списък с банки за експорт към е-банкиране

В по-ранна публикация, съобщихме, че Енфорсър 2.0 притежава функция за създаване на платежни нареждания, които могат да бъдат експортирани към интернет банкиране.

Функцията позволява да бъдат извършени множество платежни нареждания наведнъж като по този начин се пести ценно време и други ресурси.

Поради големия интерес към тези функция на Енфорсър 2.0, публикуваме списъка с банки към които може да се прави експорт:

Алианц Банк България АД

Банка ДСК ЕАД

Корпоративна търговска банка АД

Обединена българска банка АД

Общинска банка АД

МКБ Юнионбанк АД

Първа инвестиционна банка АД

ПроКредит Банк АД

Райфайзен банк (България) ЕАД

Уникредит Булбанк АД

Централна кооперативна банк АД

Юробанк България  АД (Пощенска банка)

Държавна Спестовна Каса АД 

Прокредит Банк АД

Списъкът с банки не е окончателен и подлежи на допълване при желание от страна на клиента, стига да е налична техническа възможност от страна на конкретната банка!

Забележка: Фукнциите по експорт към е-банкиране и създаване на хартиени платежни нареждания са налични в корпоративната версия на Енфорсър 2.0