Енфорсър 2.0 – обратни разписки

Работата с изходящи документи и в частност приготвянето на пощенските пратки, винаги е отнемала време и ресурси. Някои наши клиенти дори отделят един служител, който има за задача да надписва обратни разписи, поради големия брой кореспонденция.

Поради това, ние се вслушахме в коментарите на нашите клиенти и добавихме възможност за автоматично създаване на обратни разписки към Български Пощи и МиБМ Експрес. Те се използват директно през изходящия регистър и нововъведения бутон „Обратна разписка“.

Обратните разписки са в реален, едно към едно, размер и съдържат данни за изпълнително дело и изходящ номер. Освен това, при избор на повече от един документ, един лист А4 може да съдържа две обратни разписки с цел спестяване на хартия.

По отношение на Български пощи, важно е да се знае, че не всичи пощенски станции приемат напечатани обратни разписки. Примерно, поради някаква причина, която не споделят, централната поща в гр.София, не приема никакви разписки, освен тези, които те предоставят на кочан.

Забележка: Обратните разписки са налични в двете версии на Енфорсър 2.0

Фиг.1 - Обратни разписки

Фиг.1 – Обратни разписки

Фиг.2 - Български пощи

Фиг.2 – Български пощи

Фиг.3 - МиБМ Експрес

Фиг.3 – МиБМ Експрес