Енфорсър 2.0 – Бързодействие

За нас винаги е било предизвикателство и удовлетворение да работим с големи кантори на ЧСИ. При големи кантори, със повече от 15-20 служителя, наистина може да се оцени аналитичността, автоматизациите и леснотата на работа, която предоставя системата Енфорсър. От друга страна обаче, за да може всички служители на ЧСИ да работят безпроблемно със системата, нужно е едно добро ниво на бързодействие. Това бързодействие със сигурност е налице, когато в системата няма голяма база данни: тогава заявките към базата данни на системата са светкавични.

Когато обаче данните се натрупат и потребителите, които използват системата едновременно са повече от десетима, нещата не вече не са толкова прости. За да може системата Енфорсър да работи бързо в тези случаи, е необходим сериозен сървър, както и оптимизация на самата система.

Това, което зависи от нас, е да обърнем внимание на оптимизацията на системата. За пускането на Енфорсър 2.0 в период от няколко седмици насочихме нашите усилия изцяло към оптимизация на бързодействието на системата. Направихме серия от подобрения “под капака” на системата, така че при повече от десет едновременни потребителя тя да може да се справя значително по-добре от Енфорсър 1.0 . Макар и да нямаме точни количествени измервания, субективната обратна връзка, която имаме от наши големи клиенти е силно позитивна. Операции, които преди отнемаха 20-30 секунди в определени случаи, след оптимизациите отнемат няколко секунди (записване на разпределения, записване на изх. документи). Подобрихме и скоростта за зареждане на основните таблици с данни (регистри, постъпили плащания и други). Направихме оптимизация и на алгоритъма за зареждане на новите данни от сървъра, когато има промени от друг потребител. Резултата е че опресняването на активните екрани намаля значително.

Общия резултат от тези няколко седмици работа по оптимизацията на бързодействието е, че в Енфорсър 2.0 е решен проблема със скоростта на системата при повече от 15-20 активни потребителя.