Обучение за Енфорсър в кантората на ЧСИ

Всеки инструмент за работа, които използваме е дотолкова полезен, доколкото можем да се служим умело с него. Софтуерът и софтуерните системи не са изключение. Колкото по-сложна и голяма е една софтуерна система, толкова повече има какво да се научи за нея. Нашият основен продукт – системата Енфорсър, е една относително голяма система и за да може тя да бъде ползвана пълноценно е необходима сериозна инвестиция от време и усилия. Възнаграждението за този труд е повече стойност създадена със системата и съответно по-голяма възвръщаемост на финансовата инвестиция в нея.

Поради тази причина наша основна цел е да подкрепим нашите клиенти да усвоят и използват максимално нашите продукти и в частност Енфорсър. Разбира се, различните кантори имат различни цели и подход към усвояването на Енфорсър. Някои клиенти сами разучават съществуващите и новите функции на системата чрез проба и грешка. Други се допитват до онлайн документацията на системата. Някои задават отделни въпроси по телефон. Има и такива, които се обръщат към нас за провеждане на групови обучения в тяхната кантора.

От гореизброените начини, нашият опит показва че обучение на място в кантората на клиент, ЧСИ,  е метода за обучение с най-високи резултати. Някои от предимствата на този подход са:

 • Служителите са фокусирани върху обучението

  • Опитът ни показва че повечето служители не отделят време за запознаване със системата, ако това е оставено на тяхно отговорност. Когато ние провеждаме обучение, всеки присъстващ е ангажиран на 100% с обучението.

 • Разискват се конкретни казуси от ежедневната работа, а не теоритични постановки

  • Работим с конкретни дела и конкретни казуси по тях.

 • Обръща се персонално внимание на всеки служител

  • Опитът ни показа че при груповите обучения на повече от 20 души, служителите се притесняват да задават въпроси и/или забравят за тях. При обучение на място в кантората на клиент, можем да обърнем персонално внимание на всеки. Когато човек е на собственото си работно място, за него е лесно да зададе въпрос.

 • Възможност за проучване на бизнес процесите в кантората от наша страна и специфични препоръки за организиране на работата.

  • На база на нашия вече сериозен опит от сътрудничеството ни с ЧСИ, можем да дадем препоръки, които да спестят време, енергия и пари на нашите клиенти. Има много “трикове” в Енфорсър, които не са видими от пръв поглед.

 • Въвеждане на нови работни навици

  • Служителите имат специфични работни навици и често се случва, след като добавим подобрени и/или нови фукнции в системата, клиентите ни да не знаят за тях или да нямат време да ги усвоят, поради което продължават да работят по старому.

 • Изготвяне на специфични шаблони за печат, за които стандартната инфраструктура за шаблоните не е достатъчна

  • С наша помощ може да изготвите шаблони за печат, които не са възможни със стандартните инструменти. А всеки добър шаблон спестява по средно пет минути при изходиране на документ.

 • Възможност за получаване на обратна връзка от първа ръка за това, какво да добавим в Енфорсър за в бъдеще.

  • Когато сме на посещение при клиент, взимаме предвид какви са нуждите на служителите и какво би им помогнало за в бъдеще. Тази информация използваме при внедряването на нови функции в Енфорсър.

 • Консултация как системата може да отговори на специфични аналитични въпроси, и ако е нужно добавянето на специфични филтри.

  • В Енфорсър са налични много филтри, с които може да бъде извлечена ценна аналитична информация. Също така, често добавяме нови филтри по време на обученията, за да може системата да отговори на въпросите, от които се интересуват служителите и/или ЧСИ.

Обучението на място в кантората на ЧСИ е особено препоръчително при внедряване на новата версия, Енфорсър 2.0. Към този момент всички наши клиенти, които минаха на новата ни версия, пожелаха провеждане на такива обучения. Резултатите са отлични – с множество подобрения в начина на работата, спестено време, и усвоени знания.

Тези резултати ни дават увереност да препоръчаме такъв вид обучение и за останалите ни клиенти. Разбира се, основната ни цел е всяка кантора да извлече максимално полза от нашите продукти.

За въпроси, коментари и забележки,  както и за заявки за обучение можете да се свържете с нас по телефон и ел.поща.