Енфорсър 2.0 достъпна за всички наши настоящи и нови клиенти

С голямо удоволствие съобщаваме че новата версия на Енфорсър – 2.0 е вече достъпна за всички наши клиенти. Тази нова версия на системата съдържа нововъдения, които са плод  на усилена работа в продължение на повече от година и половина.  Твърдо вярваме, че с Енфорсър 2.0 поставяме нов стандарт за улесняване, автоматизиране, и коректно отчитане на работата в кантората на ЧСИ. Това не е просто деловодна система, а цялостно решение за управление и автоматизиране на работните процеси. С нея производителността на всеки служител, отчетноста и леснотата на работа са в пъти по-високи в сравнение с другите софтуерни решения за ЧСИ на пазара.

Основните направления, в които сме работили в тази нова версия са:

 1. Автоматизиране на преводите към взискатели, ЧСИ, и други лица от специалните сметки.
 2. Интеграция между системата Енфорсър и е-банкиране.
 3. По-бързо и лесно съставяне на шаблони, по-широк набор от променливи достъпни в шаблоните за печат.
 4. Интегрирана в Енфорсър споделена папка за всички електронни документи в кантората.
 5. Нов календар в стил Microsoft Оutlook и Google Calendar
 6. Описи и публични продани.
 7. Изцяло преработено и много по-функционално масово изходиране
 8. Съставяне на отчети за вътрешно ползване или за взискатели.
 9. Подобряване на бързодействието на системата.
 10. Поправка на дребни проблеми в старата ни версия.

Тези функции на системата обаче не изчерпват новостите в Енфорсър 2.0.

Има няколко други важни аспекта на нашите услуги, които се променят.

 • Първият аспект е нашият договор. Използвайки, вече, сериозният ни опит във взаимоотношенията с нашите клиенти, съставихме договор, който е по-конкретен, по-точен, и с по-ясно разписани права и задължения и за двете страни. Правим това за да може както и ние, така и нашите клиенти да имат по-точни и ясни очаквания за нашите взаимоотношения.
 • Другата промяна е ценообразуването ни. През годините работа с нашите клиенти видяхме че различните по-големина кантори и различните съдебни изпълнители имат различни изисквания към системата, която предлагаме. Затова и идеята – една цена за всички не е адекватна.
 • Третата промяна е телефоните за връзка с нас. От 1 юни 2013 година ще можете да се свържете с нас на текущите мобилните телефони, както и на телефон 02 902 5002 – нашия офис телефон. От 1 юли 2013 година мобилните телефони няма да бъдат активни, телефонът за връзка с нас ще бъде 02 902 5002 .

Клиентите, които използват версия 1.0 (1.0.18 и предишни) на Енфорсър, могат да продължат да използват версията при старите условия и цени, но версия 1.0 ще получава само критично важни поправки на текущи функции, както и обновления свързани с промяна на законодателството. Също така, клиентите на старата версия ще продължат да получават поддръжка, както до сега. Активната разработкана нови функции, обаче, ще продължи във версия 2.0 и по-нови.

С Енфорсър 2.0, въвеждаме две версии на системата  – Основна и Корпоративна.

 • Основната версия е за кантори, които искат да използват Енфорсър за по-базови операции.
 • Корпоративната версия е за клиенти, които искат максимално да улеснят работата си, и имат по-голям афинитет към компютърните технологии.

Съответно двете версии имат различни възможности и се предлагат на различни цени.

За сравнение между версиите можете да прегледате документа Описание на функции и разлики между версии

За актуални цени можете да прегледате страницата Лицензионни условия

В следващите седмици ще направим серия от публикации на нашия сайт, описващи подробно новите функции в Енфорсър. По-този начин всички наши клиенти ще могат да добият конкретна представа от новостите за да могат да решат кога и как искат да преминат на новата ни версия.

Както винаги сме на линия за въпроси, коментари и забележки.