Промяна в Тарифата към ЗЧСИ

С Постановление № 52 от 05.03.2012г., в сила от 12.03.2013г. (ДВ бр.24 12.03.2013), се приеха промени в Тарифата към ЗЧСИ, които основно засягат т.26 и пропорционалните такси.

Промените по тарифата са отразени в системата „Енфорсър“ считано от версия 1.0.18.125.  Същата, ще бъда инсталирана автоматично на всички наши клиенти, вечерта на 13-ти Март.

Клиент, който забележи на 14ти Март, че версията му не е актуална, може да заяви ръчна инсталация на ел.поща support@enforcer.bg