Промяна на адреса на Прокредит Банк България АД

Енфорсър ООД уведомява своите клиенти, че банка „Прокредит банк България“ АД, е с променен адрес за получаване на запорни съобщения.

Последните следва да изпращате/връчвате на адрес:

гр.София, бул. Проф.Цветан Лазаров № 90-92, ет.3, вх.ляв пк.1582

За да отразите промяната на адрес в системата „Енфорсър, следва да редактирате адреса на лицето „ПРОКРЕДИТ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД . Това не става автоматично!

За допълнителни въпроси, [email protected]