Нов ред за определяне размера на законната лихва

Уважаеми клиенти,

Постановление № 100 ОТ 29 МАЙ 2012 Г. (в сила от 01.07.2012г.) въвежда нов начин за определяне размера на законната лихва. В тази връзка, системата „Енфорсър“ вече има необходимите доработки за посрещане изисванията на наредбата във версия на 1.0.18.89 и следващи.  Пълният текст на наредбата можете да намерите ТУК.

Системата е настроена всяка вечер, автоматично, да се обновява за малки кръпки и нововъведения, поради което е важно вечерта да не се изключват сървърите.

Клиенти, които забележат, че не са на версия 1.0.18.89  или по-голяма, могат да се свържат с нас по познатите начини.