Промяна на информация за банките в страната

Енфорсър ООД напомня на своите клиенти, че всяка промяна по отношение на данните на една банка, могат да се редактират през менюто „Азбучник“ тъй като програмата „Енфорсър“ не ги опреснява автоматично, когато настъпят.
Предвид закупуването на клона на Емпорики банк в България от френската Кредит Агрикол, ЧСИ следва да преименуват банката през азбучника след като данните бъдат официално публикувани в списъка на банките при БНБ.