Автоматично обновяване на основен лихвен процент

За да може системата Енфорсър да изчислява правилно лихвите по главници е необходимо основният лихвен процент на БНБ да бъде зададен правилно в системата „Енфорсър“. До този момент, лихвеният процент се добавяше ръчно от служители на ЧСИ. За да улесним нашите клиенти, от версия 1.0.18.68 и следващи, основният лихвен процент ще се обновява автоматично. Това ще помогне да се избегнат човешки греяки и пропуски като по този начин,  лихвите ще се смеятат по-точно.

Постепенно в следващите дни всички клиенти ще бъдат обновени до версия 1.0.18.68.